Asendusmehed sõidavad Iraaki

 (33)
Eesti sõdur, Iraak
AFP/Scanpix

Esmaspäeva varahommikul sõidavad Iraaki hukkunud ja haavata saanud kaitseväelasi asendama hakkavad allohvitserid.

“Olen selleks kõige paremini valmis,” ütles kaitseliidu pressiteate vahendusel nooremveebel Ago Kits. “Iraagis varem rühma tehnikuna teeninuna tean täpselt, millised on minu ülesanded.”

Asendusmehed nooremveebel Ago Kits, seersant Martin Tiik ja nooremseersant Kalvo Õim osalesid juba sellel aastal missioonil Iraagis kergejalaväerühma ESTPLA-8 koosseisus. Täiendusena missioonile saadetavad kaitseväelased hakkavad täitma jalaväerühmale püstitatud ülesandeid.

Koos allohvitseridega naaseb teenistuskohta Iraagis kapten Toomas Väli.

Plahvatuses raskesti haavata saanud kaitseväelased on ravil Saksamaal. Üks kaitseväelane on endiselt raskes olukorras ja teadvusetu. Teine kaitseväelane on kontaktne.

25. oktoobril rünnati ebastandardse lõhkekehaga motoriseeritud patrullis osalenud kergejalaväerühma ESTPLA-9 veoautot. Plahvatuses sai surma vanemveebel Arre Illenzeer ja haavata viis kaitseväelast.