Arstide liit nõuab retseptiärikate töölt kõrvaldamist

 (12)
ravimid
Corbis/Scanpix

Eesti Arstide Liit pöördus tervishoiuameti poole, et psühhotroopsete ainete retsepte ebaseaduslikult välja kirjutanud arstide erialane tegevus keelustataks.

Retseptiäri jõudis avalikkuse ette juba paar aastat tagasi. Arstide liidu eetikakomitee hinnangu järgi rikkusid sellega tegelnud arstid tõsiselt arstieetika põhimõtteid ja Eesti Arstide Liit heitis ühe neist oma liikmete hulgast välja, teised retseptiäriga seotud arstid ei ole arstide liitu kuulunud, teatas liit.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse kohaselt võib tervishoiuamet keelata tervishoiutöötaja erialase tegevuse, peatades tema registreeringu tervishoiutöötajate registris. Arstide liit küsis tervishoiuametilt, miks ei ole ebaseaduslikult retsepte välja kirjutanud arstide registreeringut seni peatatud ja millal seda tehakse.

Sotsiaalministeeriumile tegi Eesti Arstide Liit ettepaneku algatada kiiresti vajalikud seadusemuudatused, et edaspidi oleks võimalik efektiivsemalt kontrollida retseptide väljakirjutamist ja niisuguseid rikkumisi takistada. Muu hulgas tuleks seada piirangud narkootiliste ainete retseptide väljastamisele haigekassast.