Arstide liit nimetab eksitavaks teateid kollektiivlepingu peatsest allkirjastamisest

 (9)
arst
Foto: Ester Vaitmaa

Arstide liit nimetas eksitavaks teadet, et reedel, 7. detsembril kirjutatakse alla arstide ja õdede uuele kollektiivlepingule.

Haiglate liit teatas eile, et nende üldkoosolek kiitis heaks kollektiivleppe projekti, mis on koostatud vastavalt 25. oktoobril sõlmitud eelkokkuleppele.

Haiglate liit kutsus arstide liidu, kiirabi liidu, perearstide seltsi, tervishoiutöötajate kutseliidu, õdede liidu ja tervishoiutöötajate ametiühingute liidu esindajad 7. detsembril kollektiivleppe allkirjastamisele.

Arstide liit teatas oma kodulehele pandud teates, et arstide liidu streigikomitee ei ole haiglate liidu esitatud versiooni arutanud. Käesoleval hetkel ei saa arstide sõnul kuidagi väita, et leping sõlmitakse 07.12.12. "Esmase läbivaatuse alusel saab öelda, et haiglate poolt esitatud projektis on mitmeid ebarahuldavaid punkte," lisasid arstid.

Haiglate liidu pakkumine

Ettevalmistatud kollektiivlepe kehtestab alates 1. märtsist 2013 arstide töötasu alammääraks 8 eurot tunnis, mis tähendab arvestuslikult 1344 eurot kuus.

Õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide töötasu alammääraks saab 4,5 eurot tunnis ehk 756 eurot kuus.

Kiirabitehnikute töötasu alammääraks on 3,83 eurot tunnis ehk umbes 600 eurot kuus ning hooldaja töötasu alammääraks 2,6 eurot tunnis ehk 436,8 eurot kuus.

Leppe järgi on alates 1. märtsist 2013 arst-residentide tasustatud tööaeg 40 tundi nädalas ja töötasu alammäär 7,6 eurot tunnis, mis teeb arvestuslikult 1276,8 eurot kuus.

Seotud lood:

Alates 1. jaanuarist 2014 on arst-residendi töötasu alammäär võrdne arsti tunnitasu alammääraga.

Leppe sõlmimise eelduseks on kokkulepitud palganumbrite kehtestamine haigekassa tervishoiuteenuste loetelus alates 1. jaanuarist 2014.

Haigekassa hinnakirjas sisalduvast palgakomponendist kõrgema miinimumtunnitasu maksmise võtavad 2013. aasta ulatuses enda kanda haiglad.

Kollektiivlepe sõlmitakse teadmises, et valitsus kehtestab alates 1. märtsist 2013 haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, mis arvestab esmase ambulatoorse visiidi puhul arsti ja õe tööaja pikenemisega 5 minuti võrra ja suurendab palgakomponenti esmase ambulatoorse visiidi hinnas.

Leppe eeldus on voodipäeva arvestuses arsti ja õe tööaja komponendi suurendamine arsti puhul 4 minuti ja õe puhul 17 minuti võrra ning vastava palgakomponendi suurendamine voodipäeva hinnas.

Leppe jõustumiseks on vajalik kehtestada haigekassa hinnakirjas 1. märtsist 2013 palgakomponent arsti puhul vähemalt 7,6 eurot tunnis, õe puhul vähemalt 4,2 eurot tunnis ning hooldaja puhul vähemalt 2,4 eurot tunnis. Vastavad tingimused on haigekassa eelarve projektis täidetud.

Lepe kehtib kõigile asutustele ja ettevõtetele, kes osutavad tervishoiuteenuseid terviseameti poolt väljastatud tegevusloa alusel ja kelle tegevust rahastatakse haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu alusel või riigieelarvest. Leping kehtib vähemalt 2014. aasta lõpuni.