Arstide liit ja perearstide selts: kavandatav haigekassa nimevahetus ei paranda abi ega ka haiguste ennetamist mitte kuidagi

 (51)
Hepp Nigol ja Põlva haigla
Hepp Nigol ja Põlva haiglaFoto: Argo Ingver

Olukorras, kus haigekassa ei suuda täita oma põhieesmärke – tasuda täies mahus patsientidele vajaliku arstiabi ja ravimite eest, on sildivahetusega tegelemine ja sellele ravikindlustuse raha kulutamine vastutustundetu ja küüniline asendustegevus.

Eesti arstide liit ja perearstide selts saatis välja pressiteate, milles avaldavad oma vastumeelt haigekassa nimevahetuse osas.

„Inimesed ootavad haigekassalt rahalist abi, kui nad on haigestunud,“ ütles arstide liidu president Jaan Sütt. Ta lisas, et kavandatav nimevahetus ei paranda seda abi ega ka haiguste ennetamist mitte kuidagi.

"Arvamus, et sõna „haige“ asendamine „tervisega“ kutsub esile muudatuse inimeste käitumises, on enam kui kaheldav. Inimeste suunamine oma tervise eest paremini hoolitsema on väga oluline, kuid peamine vastutaja selle eest ei ole haigekassa, vaid sotsiaalministeerium."

"Tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele tuleb pühendada senisest palju enam tähelepanu ja vahendeid ning poliitikud peaksid alustama suhtumise, mitte ühe asutuse nime muutmisest."

"Rahapuuduse tõttu on ravijärjekorrad ikka veel liiga pikad, uuemaid vähiravimeid ei hüvitata, maakonnahaiglates vähendatakse eriarstiabi, palju praksiseid on ilma alalise perearstita, Ida-Virumaale tuuakse umbkeelseid välisarste – need on probleemid, mille lahendamist ootavad nii patsiendid kui arstid."

"Arstid ei nõustu haigekassa juhi arvamusega, et nimevahetusele kuluv paarsada tuhat pole suur summa ja selle võtmine haigekassa tegevuskuludest on õigustatud. Haigekassa saab raha töötajate palkadelt tasutavast ravikindlustusmaksust, mille iga sent tuleb kulutada sihtotstarbeliselt."