Arstid soovivad riigilt lisaraha

 (67)

Eesti Arstide Liidu üldkogu kutsub laupäeval Haapsalus vastu võetud avalduses poliitikuid kokku leppima tervishoiusüsteemi järjepidevaks rahastamiseks.

Avalduses öeldakse, et aasta-aastalt on tervishoiu finantseerimisel vähendatud riigi kohustusi ja püütud toime tulla ainult haigekassa eelarvega, kirjutab ETV Online.

Arstide arvates peab riik tervishoiusüsteemi arenguks kulutusi suurendama vähemalt kaheksa protsendini SKT-st. Arstide Liidu hinnangul tuleks ravikindlustusmaksust kogutav raha kulutada ravimiseks ja haiguste ennetamiseks, haiglate kapitalikulud tuleks katta riigieelarvest.

Arstide Liit toetab ka Haiglate Liidu ja erialaseltside seisukohta, et tervishoiuteenuse hind peab katma kõik selle kvaliteetseks osutamiseks vajalikud kulutused. Juhul kui haigekassal raha ei jätku, tuleb tervishoidu raha juurde tuua.