Arstid: Jämejala haigla meedikud on ohus, poliitikud ja ametnikud vaatavad passiivselt pealt

 (29)
Viljandi Haigla Jämejala psühhiaatriakliinik
Viljandi Haigla Jämejala psühhiaatriakliinikFoto: Mikk Mihkel Vaabel

Eesti Arstide Liit saatis avaliku pöördumise tervise- ja tööministri, justiitsministri ja õiguskantsleri poole arstide ja teiste töötajate ohutuse tagamiseks Jämejala psühhiaatriakliinikus. Delfi avaldab arstide murekirja täismahus.

Arstide liit on seisukohal, et samaväärselt patsientide ohutusega tuleb arstiabi osutamisel igal juhul tagada ka arstide ja teiste töötajate ohutus.

Ohtliku teo toime pannud patsientide kohtupsühhiaatriline sundravi on küll tervishoiuteenus, kuid kätkeb endas ka sunnimeetmeid, mis on vajalikud ühiskonna ja sageli ka patsiendi enda turvalisuse tagamiseks. Kõrge ohuriskiga patsientide ravi peab toimuma kohastes tingimustes. Ohutusnõuetele vastavate haiglahoonete ehitamine, piisava personali palkamine ja koolitamine ning vajalikud turvameetmed peavad olema riiklikult tagatud.

Meditsiinitöötajate ja nende lähedaste ähvardamine patsiendi poolt, personali ja patsientide filmimine ja videomaterjali internetis levitamine on lubamatu. Kui selle välistamine Jämejala kliiniku praegustes tingimustes ei ole võimalik, siis tuleb ohtlik sundravipatsient viia üle vanglahaigla psühhiaatriaosakonda.

Arstide liit taunib poliitikute ja ametnike passiivsust, kes seni on veeretanud probleemiga tegelemist üksteisele, mõistmata ilmselt olukorra tõsidust. Ootame Sotsiaal- ja Justiitsministeeriumilt, samuti õiguskantslerilt kiiret ja konstruktiivset koostööd, et leida sobiv õiguslik lahendus ja tervishoiutöötajate füüsilist ja vaimset tervist kahjustav olukord lõpetada.