Arstid ja statistikud lasksid auru välja

 (21)

Arstid, teadlased ja statistikud nentisid neljapäeval, et andmekaitse ja andmekasutuse vahel haigutab Eestis sügav lõhe.

Toompea lossis toimunud Ühiskondliku Leppe sihtasutuse andmekaitse seminaril väitsid nii arstid, teadlased kui statistikud, et praegusel kujul rakendatud andmekaitse seadus takistab nende põhitööd, teatas Delfile Ühiskondliku Leppe Sihtasutus.

Eesti Demograafia Assotsiatsiooni esindanud professor Kalev Katus tutvustas peaministrile saadetavat teadlaste koostatud pöördumist. Seal on kirjas, et isikuandmete kaitse seaduse järgimine praegusel kujul isoleerib Eesti rahvusvahelisest koostööst teabepõhistes valdkondades, eriti riigi julgeoleku, riigiandmekorralduse, tervishoiu, hariduse ja teaduse alal.

Eesti Vähiregistri juhataja Tiia Aarelaidi väitel on Eestis 36 aasta jooksul tehtud vähiregister maailma üks tunnustatumaid andmebaase, millel on nii teaduslik kui meditsiiniline tähtsus.

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Urmas Kukk väitis, et Eesti seadused on kooskõlas Euroopa seadustega. Inspektsiooni eesmärk ei ole Eesti teadust ja meditsiini välja suretada. Vaja on siiski seadust järgida ja kui seadus segab arengut, siis tuleb algatada seadusemuudatus.

Andmekaitse inspektsioon pakub oma toetust probleemide lahendamiseks. Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna juhataja Kaja Kuivjõgi sõnul pole probleem uus. „Andmekaitsega seonduv on Eestile strateegiliselt oluline probleem, mis eeldab paljude osapoolte koostööd ja sotsiaalministeerium on valmis ühiskondliku leppe tegevust siin valdkonnas toetama oma ekspertiisi ja teadmistega.“

Riigikogu majanduskomisjoni liige Silver Meikar rõhutas, et seadus on täitmiseks ja isikuandmed on väga delikaatne teema, isikuandmete leket tuleb takistada. Samas ei saa andmete kaitsmine muutuda eesmärgiks omaette. Lahendus tuleb leida koostöös, vajadusel teha ettepanekuid seadusemuudatuseks.

Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse juhatuse esinaine Andra Veidemanni sõnul polnud seminar ei vaid auru väljalaskmiseks. „Erinevate valdkondade spetsialistid tõstatasid olulisi probleeme, pakkudes samas ka lahendusi. Tänasest teeb kokkuvõtte ühiskondliku leppe tervise foorum, kui selgub, et enamus ühiskondliku leppe 54. osapoolest toetavad neid muudatusettepanekuid, edastatakse need nii riigikogule kui ka valitsusele.”