Arhitektid nõuavad Sakala uut konkurssi

 (38)
Sakala keskus
Foto: DELFI

Arhitektide liit saatis peaminister Andrus Ansipile kirja, milles juhib tähelepanu uue Sakala keskuse arendajate meelevaldsele tegevusele ning nõuab riigi sekkumist nende ohjeldamiseks.

“Olles tutvunud Sakala keskuse hoonestusõiguse lepinguga juhime Teie tähelepanu lepingu punktile 4.4, mis nõuab hoone laiendamiseks otseselt arhitektuurivõistluse tulemuste arvestamist või vajadusel uue võistluse välja kuulutamist,” seisab arhitektide pöördumises.

EAL eestseisus, tutvunud AS Uus Sakala poolt tellitud uue Sakala kultuurihoone eskiisprojektiga (mille Tallinna linnavalitsus kinnitas juulis 2006 ja mida siiani edasi arendatakse), leidis, et see ei ole 2003. aastal toimunud avaliku arhitektuurivõistluse võidutöö ega ühegi teise võistlusel osalenud töö edasiarendus. “Tegemist on täiesti uue projektiga, millele viitavad nii hoone uus vorm, fassaadilahendused, siselahendused kui ka uue autori valik. Rohkem arhitektuurivõistlusi nimetatud kohale toimunud ei ole ning seega tuleks vastavalt lepingupunktile 4.4 võtta aluseks avaliku arhitektuurivõistluse võidutöö või korraldada parima võimaliku hoonelahenduse leidmiseks uus headele tavadele vastav arhitektuurivõistlus.”

Hoonestuslepingu punkti 4.4 eesmärgiks on käsitletavale alale parima võimaliku linnaruumilise ja arhitektuurse lahendi leidmine, mis on ühtlasi antud kohal suurimaid avalikke huvisid. EAL on korduvalt läbirääkimistel kultuuriministeeriumi ja hoonestajatega rõhutanud vajadust kaitsta avalikke huve ning tagada uue loodava hoone arhitektuurne kvaliteet läbi arhitektuurivõistluse. Paraku ei ole seda ei hoonestaja ega kultuuriministeeriumi poolt vajalikuks peetud, nendivad arhitektid.

Eesti Arhitektide Liit on seisukohal, et riik peab tagama nimetatud lepingupunkti korrektse ja tingimusteta täitmise.