Ärge lõigake enam pilliroogu, see võib hävitada roolindude pesad!

 (4)
Ärge lõigake enam pilliroogu, see võib hävitada roolindude pesad!
roohabekas (Foto: Valeri Štšerbatõh)

Keskkonnaametini on jõudnud info, et siin-seal jätkub kehvade talviste olude tõttu veel pilliroo lõikus. Roo lõikamine ja lõigatud pilliroo väljavedu roostikust tuleb nüüd järgmise hooajani lõpetada, sest alanud on lindude pesitsusaeg.

“Saabunud rändlinnud on alustanud pesade rajamist ja praegu toimuv roolõikus hävitab juba ehitatud pesad ja esimesed munetud munad. Lindude pesitsemise ajal pilliroogu lõigata ei tohi – jäägu see aeg lindudele,” ütles Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Marju Erit.

Rändlinde saabub üha enam, suurematest roostikest on kuulda hüübi laulu, väikestes rootuttides sehkendavad rootsiitsitajad. Kohal on pütid, roo-loorkullid, hallhaned ja mitmed teised linnuliigid, kes pesitsevad roostikus.

Roostikku on Eestis piisavalt ja seda jätkub nii roolõikajatele kui lindudele. Roolõikuse hooaeg on talvel. Hoiualadel ja väljaspool kaitstavaid alasid ei pea roolõikamiseks küsima Keskkonnaameti nõusolekut ning roolõikamine on maaomaniku loal lubatud. Siiski on vastavalt looduskaitseseadusele kõikjal keelatud looduslikult esinevate linnuliikide tahtlik häirimine, eriti pesitsusajal.