Apteegireform: valmis kalkulaator apteekide väärtuse arvutamiseks

 (2)
APTEEK
Foto: TERJE LEPP

Apteegireformi hõlbustamiseks käivitus tänasest veebipõhine kalkulaator apteekide väärtuse arvutamiseks. Alates 1. aprillist peab üldapteekides enamusosalus kuuluma proviisoritele, samuti ei või apteegis omada osalust ravimite hulgimüüjad ning peavad apteegid seetõttu võõrandama.

„Apteegireformi käigus on suurematesse apteegikettidesse kuuluvate apteekide võõrandamise hind olnud praeguste omanike jaoks keskne küsimus, kuid seni pole konkreetseid summasid nimetatud,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Apteegi väärtuse kalkulaator ongi abiks proviisoritele, kes on asunud või asumas läbirääkimistesse apteegireformi käigus mõne tegutseva apteegi ostmiseks,“ lisas ta. Kalkulaatori leiab Eesti Proviisorite Koja veebilehelt.

Kalkulaator arvestab apteegi majandusnäitajaid, tööjõu- ja erinevaid kõrvalkulusid ning lähtub väärtust arvestades ametlikest majandusprognoosidest. Karin Alamaa-Aasa sõnutsi sõltub rendipinnal tegutseva apteegi väärtus oluliselt ka rendilepingu tüübist, pikkusest ning makstavast rendihinnast. „Kalkulaator kujundab apteegi hinna prognoositava kasumi järgi ja olenevalt tingimustest võib keskmise apteegi väärtus jääda hinnanguliselt vahemikku nullist paarisaja tuhande euroni. Kindlasti on ka erijuhtumeid - näiteks kui apteek müüakse koos kinnisvaraga või asub see väga käidavas kohas ja on saanud soodsa pikaajalise rendilepingu. See tõstab ka apteegi väärtust,“ ütles Alamaa-Aas.

Seotud lood:

Samas võib tähtajatu rendilepinguga apteegi väärtus olla Alamaa-Aasa sõnul väga väike, sest rendileandja võib apteegi tegevuse lõpetada kõigest mõne kuu pikkuse etteteatamisega. „Seepärast peavad proviisorid apteekide soetamisel olema väga tähelepanelikud. Kalkulaator saab anda vaid apteegi väärtuse orienteeruvad piirid, kindlasti tuleks kaasata lepingu sõlmimisse finantsnõustaja,“ ütles ta. Alamaa-Aas sõnab, et kalkulaator toob välja apteegi väärtuse 5, 10 või 25 aasta pikkuse tegutsemise korral. „Kindlasti tuleb kalkulaatorist saadud väärtust tõlgendades silmas pidada, et konkreetsel apteegipinnal saaks tegutseda pikemalt kui arvutuse aluseks olev periood,“ rõhutab ta.

Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimehe Karin Alamaa-Aasa sõnul on proviisoritel praegu õige aeg hakata nõuetele mittevastavate apteekide omanikelt uurima nende tulevikuplaane. „Proviisoritele on väga oluline, et patsientide jaoks kulgeks ka apteegireformi lõpusirge võimalikult sujuvalt. Seepärast julgustan proviisoreid aegsasti ühendust võtma apteegireformi nõuetele mittevastavate apteekide omanikega,“ ütles Alamaa-Aas. „Mitmed suuremad apteegiketid väidetavalt juba tegelevad apteegireformi elluviimisega,“ lisas ta.

Apteegi väärtuse kalkulaatoris on kasutatud diskonteeritud vaba raha meetodit, mis on üldtunnustatud ja põhineb majandusnäitajate projektsioonil. Kalkulaatori töötas Eesti Proviisorite Koja tellimusel välja ettevõtete väärtuse hindamisele keskendunud Netekspert OÜ.

2015. aastal Riigikogus vastu võetud apteegireformiga lahutatakse Eestis alates 1. aprillist 2020 ravimite jae- ja hulgimüük ning kehtestatakse omandipiirang, mille järgi võib enamusosalus apteegis kuuluda vaid proviisorile.
Reformi väljakuulutamisel anti viie aasta pikkune üleminekuperiood, mille jooksul said mitteproviisoritest omanikud jätkata apteegipidamist ning uute apteekide asutamise õigus jäi vaid proviisoritele.

Eestis tegutseb apteegireformi tulemusena üle 200 täielikult või osaliselt proviisoritele kuuluvat apteeki. 1. augusti seisuga kuulub 64% maapiirkondade apteekidest proviisoritele, viimastel aastatel on pidevalt kasvanud ka proviisorapteekide osakaal linnades.
Apteegireformi hõlbustamiseks töötas Ravimiamet välja ka veebikaardi https://apteegid.ravimiamet.ee, mis annab ülevaate kõigist hetkel reformi nõuetele mittevastavatest apteekidest sh 1. aprillist omandinõuetele mittevastavatest apteekidest.

Eesti Proviisorite Koda on Eesti suurim apteegis töötavaid proviisoreid ühendav erialaühendus. Koda seisab sõltumatu, oma töös ametialastest teadmisest, apteekrivandest ja patsiendi heaolust lähtuva ning proviisorite juhitud apteegiteenuse eest Eestis.