Anvelt: paarkonna eelnõu diskrimineerib inimesi ega sobitu mitte kuidagi meie õiguskorda

 (35)
Valitsuse Pressikonverents 29.01.2015
Valitsuse Pressikonverents 29.01.2015Foto: Karli Saul

Sotsiaaldemokraadid ei toeta Vabaerakonna paarkonna seaduse eelnõu algatust, kuna see diskrimineerib erisoolisi paare ning jätab vastuseta nii mõnegi juriidiliselt olulise küsimuse.

"See on selgelt diskrimineeriv nii erisooliste kui samasooliste paaride suhtes ega sobitu mitte kuidagi meie õiguskorda. Vabaerakonna paarkonna eelnõu diskrimineerib erisoolisi paare, kuna ta peaks kohalduma vaid samasoolistele paaridele. Milline on Vabaerakonna sõnum erisoolistele inimestele, kes ei taha abielluda, kuid soovivad, et nende õigused oleksid kaitstud?" sõnas riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Andres Anvelt.

Anvelti sõnul jääb arusaamatuks, missugused õigused paarkonnal üldse riigi ees on? "Eriti segased ja mitterakendatavad tunduvad sätted, mis puudutavad varasuhteid. Samas soosib Vabaerakonna eelnõu lausa peresisest paari astumist. Vabaerakonna ettekujutuses võivad paari moodustada näiteks isa ja tema täiskasvanud poeg või siis ka õed või vennad omavahel," tõi ta välja võimalikud ebakõlad.

"Näib, et tegu on puhtalt poliittehnoloogilise eelnõuga, mis on kirjutatud tagatoas põlve peal ja mille puhul ei ole samasooliste paaride esindajatelt kordagi küsitud, kas ja kuidas vastab pakutud regulatsiooni nende ootustele. Kui see ei ole halb õigusloome, siis mis see on?"

Seotud lood:

Olukorras, kus läinud aastal vastu võetud kooseluseadus jõustub 1. jaanuaril, on Anvelti sõnul ainuõige minna edasi rakendusseaduse eelnõu menetlemisega ning igal juhul on kõik Vabaerakonna sisukad ettepanekud antud eelnõule teretulnud. "Sotsiaaldemokraadid seisavad salliva ühiskonna eest, kus vähemuste õigused on ka sisuliselt, mitte ainult sõnades või siis deklaratiivsete initsiatiivide abil kaitstud. Jagame õiguskantsleri seisukohta, et seni kuni kõigi koos elavate inimeste põhiõigused ei ole kaitstud, on Eesti õigusruum vastuolus põhiseadusega."

Täna andis Vabaerakonna fraktsiooni liige Jüri Adams riigikogu liikmete nimel menetlusse paarkonna seaduse eelnõu, mis asendaks kehtiva kooseluseaduse ja menetluses oleva rakendusseaduse. Paarkonnana käsitletakse seaduses kahte täiskasvanud samast soost inimest, kes on omavahel sõlminud paarkonna lepingu vastavalt käesoleva seaduse tingimustele. Paarkonnana käsitletakse ka selliseid samast soost inimeste paare, kes on mõnes teises riigis, kus tuntakse samasooliste abielu institutsiooni, sõlminud sellise abielu, või kus praktiseeritakse Eesti paarkonna lepingule sarnaste lepingute sõlmimist, sõlminud omavahel taolise lepingu.

Eelnõu algatajaid on kümme ning nad on peamiselt Vabaerakonnast: Ain Lutsepp, Andres Ammas, Andres Herkel, Artur Talvik, Jüri Adams, Kersti Sarapuu (Keskerakond), Krista Aru, Külliki Kübarsepp, Marika Tuus-Laul (Keskerakond) ning Peeter Ernits (Keskerakond).