Ansip tänas Belgiat osalemise eest NATO õhuturbemissioonis

 (4)
Ansip tänas Belgiat osalemise eest NATO õhuturbemissioonis
Foto: Ilmar Saabas

Peaminister Andrus Ansip ütles täna Stenbocki majas aset leidnud kohtumisel Belgia peaministri Yves Leterme’iga, et Eesti on tänulik Belgia osaluse eest NATO õhuturbemissioonis Balti õhuruumis.

„Eestile ja ühtlasi ka teistele Balti riikidele on õhuturbemissioon väga oluline kui alliansi nähtavuse ja kohaloleku demonstratsioon ühtses NATO õhuruumis ning teisalt on see lahutamatu osa Eesti riigikaitsest,“ ütles Ansip.

Belgia on seni Balti riikide õhuturbemissiooni panustanud kahel korral – aastatel 2004 ja 2006. Ansip avaldus lootust, et Belgia osaleb selles ka 2013. aastal.

Ansip tänas Belgiat ka selle eest, et Eesti mereväelastel on olnud võimalus õppida Belgias miinitõrjeoskusi.

Belgia peaminister Yves Leterme omalt poolt tunnustas Eestit osaluse eest Afganistani missioonis, rõhutades, kui oluline on rahvusvaheliste julgeolekujõudude roll selle riigi stabiliseerimisel.

Nii Eesti kui ka Belgia on huvitatud Euroopa Liidu ühtse siseturu, eriti digitaalse ühtse turu edasiarendamisest.

„Belgia ja Eesti tunnustavad vastastikku digitaalselt antud allkirja, kuid me ei mõista, miks sellist võimalust pole paljudes teistes Euroopa Liidu riikides,“ ütles Ansip. „Me näeme ühtses digitaalses turus suurt potentsiaali. Selle väljaarendamine tõstab konkurentsivõimet ning elavdab kogu Euroopa majandust.“

Ansipi sõnul on Eesti rahul, et Euroopa Komisjoni äsja valminud ühtse turu tegevuskavas on digitaalse ühtse turu loomine, seal hulgas piiriülese e-allkirja ja e-autentimise võimalus kesksel kohal.

Yves Leterme märkis, et üks peamisi visiidi põhjuseid on rohkem tundma õppida Eestit kui e-riiki. „Meid hämmastab teie e-ühiskonna ulatus ning kiirus, millega te selle olete saavutanud,“ ütles Leterme.

Ansip ja Leterme peatusid ka tuumaenergeetikaga seonduvatel küsimustel. Ansipi sõnul eeldab tuumaenergia tootmise alustamine Eestis küsimuse laiapõhjalist arutelu ühiskonnas. Ta rõhutas, et tuumajaamade rajamisel tuleb alati esikohale seada nende ohutus.