Ansip eurovolinikule: Eesti on siseturu pärast mures

 (16)
Ansip eurovolinikule: Eesti on siseturu pärast mures
FOTO: Vabariigi Valitsus

Peaminister Andrus Ansip kohtus täna Stenbocki majas Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste voliniku Michel Barnier’ga, et arutada Euroopa Liidu siseturu edasiarendamisega seotud küsimusi.

Siseturg on üks Euroopa Liidu tugisammastest, mille eesmärgiks on tagada kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine liikmesriikide vahel. Peaminister Ansip ütles volinik Barnier’le, et Eestile teeb muret siseturu praegune seis Euroopa Liidus. Peaministri hinnangul ollakse näiteks e-kaubanduse ja e-teenuste valdkonnas ühisturu toimimisest kaugel, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

„Eesti soovib killustatud turu asemel ühtset turgu, kus oleks võimalikult vähe erisusi,“ ütles Ansip.

Kitsaskohtade kaotamiseks on Euroopa Komisjonil kavas oktoobrikuus esitada ambitsioonikas tegevuskava tõeliselt ühtse turu rajamiseks.

„Me oleme koostanud põhjaliku tegevuskava, mis tuleb ellu viia järgneva kahe aasta jooksul,“ ütles Barnier. „Me lähtusime eesmärgist, et ühtsest siseturust oleks kasu kõikidel kodanikel. “

Tegevuskava „Ühtse turu algatus“ põhineb professor Mario Monti ettepanekutel siseturu taaskäivitamiseks. Tema raportit ja uut siseturu strateegiat hakatakse arutama Euroopa Liidu Nõukogu erinevates koosseisudes.

Eesti on huvitatud, et siseturg käivitataks digitaalsena.

„Digitaalse ühtse turu puudumine on üheks peamiseks Euroopa Liidu konkurentsivõimet vähendavaks teguriks,“ ütles Ansip. „Iga uue valdkonna arendamisel või vana ülevaatamisel tuleks tänapäeval arvestada digitaalseid lahendusi.“

Barnier nõustus, et digitaalsel aspektil on siseturu edasiarendamisel väga oluline roll ning seetõttu on seda tegevuskavas palju arvesse võetud. Volinik ütles, et Eesti võiks kaasa aidata sellele, et digitaalse siseturu arendamine oleks Euroopa Liidu järgmiste eesistujamaade prioriteet.

Andrus Ansip märkis, et Eesti toetab Mario Monti ettepanekute põhjal valminud tegevuskava.

„Kavandatavad sammud ühtse siseturu arendamiseks pole mitte ainult Euroopa Liidu kui terviku huvides,“ ütles Ansip. „Need on ka otseselt Eestile kasulikud.“