Andres Raid taotleb represseeritu staatust

 (119)
Andres Raid taotleb represseeritu staatust
Postimees/Scanpix

Ajakirjanik Andres Raid võitleb nõukogude armees teenima sunnitud eestlastele represseeritu staatuse andmise eest. Represseeritutel on õigus kuni 50protsendilisele sõidusoodustusele ühistranspordis ja mitmetele tervisehüvitistele.

Möödunud nädalal toimus Tallinna halduskohtus istung, mille aluseks oli Andres Raidi hagi sotsiaalministeeriumi vastu. Raid nõuab Genfi konventsioonist lähtuvalt enese represseerituks tunnistamist ja sellega kaasnevaid represseeritutele suunatud hüvitisi sotsiaalministeeriumilt, kirjutab Eesti Ekspress.

Andres Raid kirjeldas oma kaebuses, kuidas teda tema tahte vastaselt sunniti kaks aastat teenima okupeeriva riigi sõjaväes ehk Nõukogude armees ning viibima ka Egiptuse territooriumil ajal, mil toimus relvakonflikt Egiptuse ja Iisaeli vahel. Kohtus ütles Raid: "Minu suhtes on pandud toime samasugune rikkumine kui nende suhtes, kes olid küüditatud. Okupeerinud riik on okupeeritud territooriumil sundinud isikuid sõjaväkke. Kui isik on represseeritud, siis peavad olema samad võrdsed alused."

Kaval Raid saatis hagi ette valmistades presidendile, riigikogule, põhiseaduskomisjonile ja valitsuse kantseleile küsimused, kas Nõukogude ajal oli tegu okupatsiooniga. Igalt poolt, välja arvatud presidendi kantseleist, sai ta selgesõnalise vastuse, et jah, on küll.