Andres Herkel Eesti 200 erakonna moodustamise plaanist: sellest on meile tuge, nad on Vabaerakonnale potentsiaalsed partnerid

 (26)
Vabaerakonna pressikoverents riigikogus
-Foto: Karli Saul

Vabaerakonna esimees ja asutajaliige Andres Herkel leaib, et Eesti 200 võimalik kujunemine erakonnaks on pigem tervitatav. Herkel loodab neist Vabaerakonnale eelkõige partnerit.

"Ootus uue jõu järgi on ilmselt ühiskonnas olemas," usub Herkel. "Näen suure probleemina Keskerakonna ja Reformierakonna domineerimist. Kuna suured erakonnad jätsid Vabaerakonna neljaks aastaks opositsiooni, siis pole me paljusid oma ideid suutnud täita. Uus jõud võib meile tuge pakkuda," arvab ta.

Andres Herkel nimetab Eesti 200 välja käidud manifesti helikoperivaateks Eesti probleemidele, kuid leiab, et konkreetsemates küsimustes pole veel kuigi pädevaid lahendusi välja pakutud.

Liikumine Eesti 200 on esialgu keeldunud enda poiitilist maailmavaadet määratlemast, kuid Herkel arvab, et pikalt pole võimalik enda parem-vasak teljestikul positisoneerimist vältida. "Kui Vabaerakond tuli, siis ka ütlesime, et paigutume tsentrist pigem paremale ja selle järgi oleme me oma programmi ka üles ehitanud," märkis Herkel.

Herkel tõi välja siiski ühe problemaatika, kus poliitiline parem-vasak teljestik ei ole oluline. See puudutab riigivalitsemise demokraatlikku korraldust, mida Herkeli sõnul Vabaerakond peab paljude teiste probleemide lahendamise võtmeks.

Selles küsimuses uut algatust Vabaerakonnaga võrreldes leidis Herkel aga, et demokraatiat puudutavate probleemidele pole Eesti 200 liikumine tähelepanu pööranud. "Kuid see ei täheda, et nad ei oleks meiega selles küsimuses ühel nõul," lisas Herkel.