Andres Anvelt: Balti riigid peavad õiguslike huvide kaitsmisel rohkem koostööd tegema

 (12)
Reformierakonna ja SDE läbirääkimised
Justiitsminister Andres AnveltFoto: Ilmar Saabas

Justiitsminister Andres Anvelt kutsus Balti kolleege üles tihedamaks julgeolekualaseks õiguskoostööks Euroopa Liidus, juttu oli ka euro kasutuselevõtust Leedus, Euroopa Prokuratuuri loomisest ja Viru vangla eeskujul rajatavast Läti vanglast.

Täna Vilniuses Läti ja Leedu justiitsministriga kohtunud Anvelt juhtis kolleegide tähelepanu vajadusele teha senisest tihedamat koostööd Balti riikide õigusruumi kujundamisel, Euroopa Liidus väikeriikide õiguslike huvide esindamisel ja julgeolekuvaldkonna õigusruumi tugevdamisel.

"Balti riigid peavad õiguslike huvide kaitsmisel rohkem koostööd tegema ja näitama, et me ei tegutse üksi, vaid oleme valmis esindama teineteise huve kui ühise regiooni huvi," ütles justiitsminister Andres Anvelt.

"Oleme õigusriigid ja peame tagama sõnavabaduse, samas ka riigi julgeoleku," rääkis Anvelt. "Kuigi meie riigi kaitsevõimekus ei ole kunagi olnud nii suur kui täna, on meie regioonis toimuvad sündmused kahtlemata ärevusttekitavad."

Anvelti sõnul on meie roll justiitskoostöö vallas seljad kokku panna ja võtta prioriteediks kõik see, mis puudutab õigusruumi ka julgeoleku aspektist. Siinjuures peaks tema sõnul kindlasti õppima teineteise kogemustest, näiteks õiguslikest ja demokraatlikest tegevustest Euroopa Liitu ja meie riike mustavate propagandamasinate ohjeldamisel.

Seotud lood:

Euro kasutuselevõtt Leedus

Kohtumisel arutati ka euro kasutuselevõttu Leedus ning eelkõige arutati euro kasutuselevõtu mõju kuritegevusele.

Justiitsminister Andres Anvelt tõi välja, et kuritegevusega ja võltsimiste kasvuga seotud negatiivsed ennustused Eestis ei realiseerunud.

"Eesti puhul maandas raha võltsimise kasvu riske turu väiksus, mis ei tee Eestit kuritegelikele gruppidele atraktiivseks," rääkis Anvelt. "Teine oluline tegur on sularaha väike osakaal rahakäibes – võrreldes teiste riikidega kasutatakse Eestis märksa enam kaardimakseid."

Eesti, Läti ja Leedu justiitsministrid rääkisid ka Euroopa Liidu justiitsala tulevikust ning käimasolevatest algatustest, nagu näiteks Euroopa Prokuratuuri loomine.

Samuti käsitleti Leedu möödunud eesistumisaja kogemusi ning arutati Läti eesistumise prioriteete aastal 2015. Baltimaade justiitsministrid rääkisid ka uue Läti vangla ehitusest, kus võetakse eeskujuks Eesti kambertüüpi Viru Vangla projekt ja kogemused.