Andmekaitse inspektsioon: õpilaste nimekirju võib avalikustada vaid alaealiste laste vanemate või täisealiste õpilaste nõusolekul

 (20)
Andmekaitse Inspektsiooni veebikülg
Andmekaitse Inspektsiooni veebikülgFoto: Vallo Kruuser

Õppeaasta alguses on taas päevakorrale kerkinud õpilaste nimekirjade avaldamise küsimus – kas, kus ja mille alusel õpilaste nimekirju avaldada tohib. Seoses suurenenud huviga pidas andmekaitse inspektsioon vajalikuks täpsustada 2008. aastal kehtestatud õpilaste ja vilistlaste nimekirjade avaldamise juhendit.

Juhend on suunatud haridusasutustele, selgitamaks õpilaste ning vilistlaste nimekirjade avaldamist haridusasutuse võrgulehel. Nimekirjade avalikustamine peab olema kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, mille kohaselt on isikuandmete avalikustamine lubatud isiku enda nõusolekul või kui avalikustamine tuleneb mõnest seadusest.

Haridusasutus võib seega õpilaste nimekirja avalikustada, kui selleks annavad nõusoleku nimekirjas olevate alaealiste õpilaste vanemad või täisealised õpilased ise.

Mitmel pool on kujunenud tavaks sügisel kooliteed alustavate esimeste klasside ning kevadel lõpetajate nimekirjade avalikustamine. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus annab koolile enesekorraldusõiguse, mis tähendab, et kool saab oma sisemise töökorralduse reeglid kehtestada hoolekogu ja õpilasesindusega kooskõlastatud kodukorras. Selles võib ka reguleerida, millistel tingimustel avalikustatakse kooli minevate ja kooli lõpetavate õpilaste nimekirjad.

Juhendi leiab inspektsiooni kodulehelt.