Analüütik: valdav enamus on kanepi tarvitamise ja legaliseerimise vastu

 (106)
Fotolavastus
FotolavastusFoto: Ilmar Saabas

AS Turu-uuringute värske uuringu andmetel on 93 protsenti Eesti kodanikest kanepi tarbimise vastu ning 87 protsenti ei poolda kanepi legaliseerimist.

„Avalikkuses levivate seisukohtade põhjal võib jääda mulje, et eestlased suhtuvad kanepi tarvitamisse leebelt ning pooldavad vahel selle legaliseerimist. Tegelikkuses see nii ei ole,“ märkis uuringu tellinud ühiskonnauuringute instituudi analüütik Art Johanson.

„Suviste vabaõhuürituste ja muusikafestivalide ajal on kaaskodanike jaoks tihti suureks probleemiks alkoholi- ja narkojoobes isikud, kes oma käitumisega teisi häirivad ja seetõttu ka palju tähelepanu pälvivad. Inimeste sõnade ja tegude lahknevus on mõnevõrra siiski selge: on kindlasti neid, kes ütlevad, et uimastite tarvitamine on halb, kuid teisel hetkel tarvitavad ikka. Kuid siiski on viimase grupi suurus pigem väike.”

„Kanepi tarvitamist mõnuainena ei pea õigustatuks 93% ning legaliseerimist 87% valimisõiguslikest kodanikest. Seega on kanepi legaliseerimise arutelu ühiskonnas esile kerkinud ainult väikese, kuid hääleka grupi initsiatiivil, samas enamuse eestimaalaste hinnangul ei peaks see küsimus üldse päevakorras olema,“ rääkis Johanson.

Vastuseis kanepi tarvitamisele ja legaliseerimisele on tugev kõigis vanuse-, haridus-, sissetuleku- ja muudes gruppides. Mõnevõrra liberaalsemad antud küsimustes on kõige nooremad vastajad (18-24), kuid ka nende seas on kanepi legaliseerimise vastaseid 77% ehk märkimisväärne enamus.

Seotud lood:

Vene keelt kõnelevatest vastajatest on kanepi legaliseerimisele vastu koguni 97% ning eesti keelt kõnelevatest vastanutest 86%. „Venelaste peaaegu absoluutne vastuseis võib tuleneda nende üleüldisest konservatiivsemast väärtussüsteemist, samuti võib seda põhjustada vahetum kogemus narkomaania ja selle väga negatiivsete tagajärgedega,“ ütles Johanson.

Tähelepanuväärne on ka naissoost vastajate oluliselt tugevam vastuseis kanepi tarvitamisele. Naiste seas valitseb praktiliselt üksmeelne vastuseis kanepi tarvitamisele mõnuainena, 98% naistest on selle vastu, meestest aga 87%. Kanepi legaliseerimise vastu on 93% naistest ja 80% meestest. Kusjuures ka ravi eesmärgil kanepi kasutamise küsimuses joonistub naiste ja meeste vahel välja selge erinevus, seda pooldab 56% naistest ja 68% meestest.

„Võiks küll eeldada, et naiste suurem vastuseis tuleneb sellest, et neid on lihtsalt vanemaealiste vastajate seas rohkem, kuid see ei vasta tõele,” ütles Johanson. “Kontrollides naiste vastuseid vanuse järgi, siis ka kõige nooremas (18-24) grupis on naiste vastuseis kanepile kui mõnuainele praktiliselt üksmeelne, nimelt 97% on selle vastu. Järelikult näevad naised üleüldiselt kanepi tarvitamises meestega võrreldes suuremat ohtu.“

Mõnevõrra soosivamad ollakse ühiskonnas vaid kanepi tarvitamise suhtes ravi eesmärgil. Üldiselt arvab 62% vastajatest, et kanep ravimina võiks olla lubatud ning selles küsimuses on pooldajatel mõningane ülekaal peaaegu kõikides sotsiaalsetes gruppides. Ainus arvuliselt märkimisväärne grupp, kus vastastel oli kerge ülekaal selles küsimuses, olid igapäevaselt vene keelt kõnelevad inimesed. Selge on, et inimesed on tugevalt vastu kanepi tarvitamisele mõnuainena ja selle täielikule legaliseerimisele, kuid ravikanepi küsimuses ollakse avatumad.

Art Johansoni sõnul on ilmselge, et vastuseis kanepi tarvitamisele mõnuainena ning legaliseerimisele on tugev igas ühiskonna kihis ning seetõttu oleks üllatav, kui antud temaatika poliitiliste otsustajate seas väga oluliseks tõuseks.

Kokku vastas küsimustele 795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.