Ametnikueetika nõukogu koguneb esimesele istungile

 (14)
Heiki Sibul
Heiki SibulFoto: Ilmar Saabas

Täna koguneb esimest korda sõltumatu ametnikueetika nõukogu, mis keskendub oma tegevuses ametnike põhiväärtuste ja ametnikueetika tugevdamisele.

"Eetikat puudutavate küsimuste üldistamiseks ja eetilist mõõdet omavates olukordades käitumise soovituste andmiseks puudus seni seadus," ütles eetikanõukogu esimees Heiki Sibul.

Täna tegevust alustav eetikanõukogu pakub tuge nii ametnikele, ametiasutustele kui ka laiemale avalikkusele ametniku rolli paremaks teadvustamiseks ja seeläbi parandab avaliku teenistuse mainet.

Eetikanõukogu annab asutustele ja ametnikele ametnikueetika küsimustes nõu ning suunab eetikavaldkonna strateegilist arendamist. Samuti koostab soovituslikke juhendmaterjale ja on asutustele toeks üksikjuhtumite lahendamisel. Üksikjuhtumite puhul hindab nõukogu ametniku käitumise kooskõla avaliku teenistuse väärtustega. Konkreetsele isikule annab hinnangu ja võimalike sanktsioonide vajaduse otsustab ametiasutus, kus ametnik töötab.

Eetikanõukogu esimees on pikaajalise kogemusega endine riigiametnik, Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse liige Heiki Sibul. Nõukogusse kuulub üheksa liiget: avaliku teenistuse arendamise eest vastutavate asutuste esindajatena riigisekretär Heiki Loot, Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Agris Peedu ja Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu, põhiseadusliku institutsiooni esindajana Vabariigi Presidendi õigusnõunik Ülle Madise ning kohaliku omavalitsuse esindajana Tartu linnavalitsuse linnasekretär Jüri Mölder.

Avaliku teenistuse välistest ekspertidest on kaasatud avaliku arvamuse, meedia ja kommunikatsiooni eksperdina Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi professor Triin Vihalemm, avaliku teenistuse eetika eksperdina Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi lektor Leno Saarniit, moraalifilosoofia eksperdina Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop.