Ametnike eetikanõukogu ei moodustata enne aasta lõppu

 (4)
Ametnike eetikanõukogu ei moodustata enne aasta lõppu
Foto: Ester Vaitmaa

Mullu sügisel rahandusministeeriumi juures käivituma pidanud avaliku teenistuse eetikanõukogu moodustamine ootab uut avaliku teenistuse seadust, mida valitsus võib arutama hakata alles tänavu sügisel.

"Eetikanõukogu loomine on kavandatud uue avaliku teenistuse seadusega ning seega sõltub edasine eelnõu menetlemisest," selgitas rahandusministeeriumi pressiesindaja Sigrid Laev BNS-ile. "Valitsuse tegevusprogrammi 2011-2015 järgi on kavas esitada uus avaliku teenistuse seadus valitsusele arutamiseks sügisel."

Eetikanõukogu moodustamine on ette nähtud valitsuse korruptsioonivastases strateegias aastateks 2008-2012 ning uue avaliku teenistuse seaduse eelnõus. Eetikanõukogu moodustamise eelnõu on läbinud kooskõlastusringi ning algselt oli plaanis nõukogu käivitada juba mullu sügisel.

Eetikanõukogu kinnitab uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisel avaliku teenistuse eetikakoodeksi ning toetab selle ühetaolist rakendamist.

Eelnõu kohaselt nõustab eetikanõukogu asutusi ja ametnikke avaliku teenistuse eetika küsimustes ning annab seisukohti käitumise vastavusele ametnikule esitatavatele eetilistele nõuetele. Konkreetse isiku teole hinnangu andmise otsustab asutus, kus ametnik töötab. Eetikanõukogu ei rakenda distsiplinaarvõimu.

Nõukogu osaleb ka avaliku teenistuse eetika valdkonna strateegilises suunamises, koolituste ja uuringute kavandamises ning tutvustab oma seisukohti avalikkusele.

Eelnõu kohaselt hakkab nõukogusse kuuluma seitse liiget ning selle koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks.

Eetikanõukogus on eelnõu kohaselt esindatud avaliku teenistuse arendamise eest vastutavate ministeeriumide ja riigikantselei kõrgemad ametnikud - justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu, rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak ja riigisekretär Heiki Loot, põhiseadusliku institutsiooni juhina riigikontrolör Mihkel Oviir ning kohaliku omavalitsuse kõrge ametnikuna Tartu linnavalitsuse linnasekretär Jüri Mölder.

Avaliku teenistuse välistest ekspertidest kaasatakse eetikanõukogusse Tartu ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni dotsent Triin Vihalemm ja E-Riigi Akadeemia Sihtasutuse juhatuse liige, kehtiva avaliku teenistuse eetikakoodeksi koostaja Ivar Tallo. Kõik seitse osalesid ka nõukogu moodustamise eelnõu koostamisel.