Ametiasutused peavad koostama riskianalüüsi äkkrünnaku kohta

 (27)
Ametiasutused peavad koostama riskianalüüsi äkkrünnaku kohta
Foto: Andres Putting

Siseministeerium on Eesti ametiasutustele saatnud kirja, milles palutakse uuendada asutuste hädaolukorra riskianalüüse. Muuseas palutakse näiteks välisministeeriumil ja PPA-l esitada riskianalüüsid lisanduvate hädaolukordade kohta, milleks on äkkrünnak ja paljude Eesti elanike elu ja tervist ohustava sündmus välisriigis.

Hädaolukorra riskianalüüsid koostati siseministeeriumi teatel viimati 2011.a I kvartalis, mille tõttu vajavad need ülevaatamist ja uuendamist.

Seega kriisireguleerimise valdkonda korraldava asutusena peab ministeerium vajalikuks esile tuua kolm olulist punkti, millele riskianalüüside läbivaatamisel ja uuendamisel on vajalik keskenduda: kaasata hädaolukorra riskianalüüsi koostamisse juhtasutuse kõik vajalikud osapooled, vaadata ja uuendada hädaolukorra riskianalüüsis sisalduvad statistilised andmed ning lisada ülevaated viimase kahe aasta jooksul toimunud suurematest sündmustest ning tuua välja kõige prioriteetsemad tegevused.

Ministeerium juhib ka tähelepanu, et hädaolukorda ennetavad ja/või tagajärgi leevendavad meetmed on vajalik riskianalüüsis välja tuua konkreetsete tegevustena koos vastutajatega ning võimalusel ligikaudse maksumusega aastatel 2014-2017.

Seotud lood:

Politsei- ja piirivalveametil ja välisministeeriumil palutakse aga lisaks eeltoodule esitada riskianalüüsid lisanduvate hädaolukordade kohta, milleks on äkkrünnak ja paljude Eesti elanike elu ning tervist ohustava sündmus välisriigis. Seda palutakse teha hiljemalt 1. augustiks 2013.a.

Kõikidel teistel asutustel palutakse uuendatud hädaolukorra riskianalüüsid esitada siseministeeriumile hiljemalt 1.juuliks 2013.a.

Nimetatud kiri saadeti ministeeriumitele, tehnilise järelevalve ametile, veeteede ametile, lennuametile, kaitsepolitseiametile, terviseametile, veterinaar-ja toiduametile ja riigi infosüsteemide ametile.