Alūksne omavalitsusjuht lükkab Savisaare süüdistused ümber

 (176)
Alūksne omavalitsusjuht lükkab Savisaare süüdistused ümber
Foto: Tiit Blaat

Läti põhjasosas asuva Alūksne piirkonna volikogu esimees Aivars Fomins on solvunud Tallinna linnapea Edgar Savisaare süüdistuste peale, et Alūksnes manipuleeriti Läti rahvaloenduse ajal väljarändajatega, et linna elanike arvu suuremana näidata.

Savisaar kirjutas oma raamatus "Tõde Eestist", et Alūksne linnapea palus linnakodanikel kirjutada Norras elavatele sugulastele ja kutsuda neid end Lätti kirja panema.

Fomins kirjutas Delfile ja teatas, et Savisaare süüdistus ei vasta absoluutselt tõele. "Paljud Alūksne linna ja piirkonna elanikud on küll suundunud tööle välismaale, ent juhime teie tähelepanu sellele, et Aivars Fomins, kes on olnud Alūksne piirkonna volikogu esimees alates 2009. aastast, ei ole kunagi teinud sellist avalikku pöördumist Alūksne praeguste elanike või välismaal elavate endiste Alūksne elanike poole," teatas Fomins.

Fomins teatas samuti, et ta ei ole kunagi isiklikult ega kaudselt Savisaarega kokku puutunud ega selliseid küsimusi arutanud, nii et viide Fominsi öeldule saaks olla õige ja kinnitust leida.

"Seoses sellega leiame, et avalikult kõlanud ebaõige info kahjustab Alūksne piirkonna omavalitsuse mainet. Oleme selle kirja saatnud ka E. Savisaarele," teatasid lätlased.