Altkäemaksuvõtmises süüdimõistmise korral peab Keskerakond Savisaare parteist välja viskama

 (81)
Keskerakonna volikogu lauluväljakul
Keskerakonna volikogu lauluväljakul 10. jaanuarilFoto: Karli Saul

Keskerakonna põhikirjas on punkt, mille kohaselt kuriteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumine toob kaasa erakonnast väljaviskamise. Keskerakonna esimees Edgar Savisaarele on esitatud kahtlustus altkäemaksu võtmises ja arvatavasti kavatseb prokuratuur sellega kohtusse minna.

Keskerakonna põhikiri:
2.5.3.1. Erakonna liige arvatakse erakonnast välja, kui:
2.5.3.1.2. erakonna liikme kriminaalasjas on jõustunud süü­di­mõistev kohtuotsus;

Näiteks visati Keskerakonnast välja pistisekuritegudes süüdi mõistetud endise linnaametnikud Ivo Parbus ja Elmar Sepp.

Kurjategijate väljaviskamine tuleneb Keskerakonna põhikirjast, seadus seda ei nõua. Erakondade tegevust reguleerivas erakonnaseaduses pole punkti, mis nõuaks kurjategijate väljaviskamist.

Erakonna liikmeks astumisele, samuti väljaastumisele ja väljaarvamisele kohaldatakse mittetulundusühingute seadust, kui erakonnaseadusest ei tulene teisiti. Ka mittetulundusühingute seadus ei nõua kuriteos süüdimõistetud inimese erakonnast või muust MTÜst väljaviskamist.

Paljud erakonnad on kuritegudes süüdi mõistetud inimesi oma ridadest välja visanud. See on olnud erakonna enda otsus, mida seadus ei nõua. Keskerakond on juba nimetanud Edgar Savisaare kinnipidamist poliitiliselt motiveerituks. Seetõttu on Savisaarel süüdimõistmise korral võimalik erakonnast väljaviskamist vältida, kui Keskerakond enne oma põhikirjas selle punkti ära muudab.