Allikakaitse eelnõu tabas rahvusvaheline kriitika

 (141)
Valge esikülg
Foto: Andres Putting

Maailma Ajalehtede ja Väljaandjate Liit (WAN-IFRA), Ülemaailmne Toimetajate Foorum (WEF), Euroopa Ajalehtede Väljaandjate Liit (ENPA) ja Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (EFJ) saatsid president Toomas Hendrik Ilvesele kirja seoses minister Rein Langi allikakaitse seaduse eelnõuga, selgub kantselei dokumendiregistrist.

Allpool on Eesti Ajalehtede Liidu vahendatud pöördumise tekst muutmata kujul:

Teie Ekstsellents,

Kirjutame Teile 18 000 väljaannet enam kui 120 riigis esindava Ülemaailmse Ajalehtede ja Uudistetoimetajate Liidu ja Ülemaailmse Toimetajate Foorumi, 25 Euroopa riigis (sealhulgas Eesti) ajalehtede väljaandjaid esindava Euroopa Ajalehtede Väljaandjate Liidu ja 250 000 ajakirjanikku üle kogu Euroopa (sealhulgas Eesti) esindava Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni nimel, et väljendada oma muret seaduseelnõu pärast, mis võib ajakirjanikud vangi saata ning väljaandeid trahvida, kui nad ei nõustu oma allikaid avalikustama.

Eesti justiitsminister Rein Lang esitas parlamendile eelnõu, mille eesmärgiks on oluliselt kahandada ajakirjanike allikate kaitset. Jõustumisel annaks see seadus võimaluse karistada ajakirjanikke vangistusega, kui nad keelduvad oma allikaid avaldamast ning määrata ajalehtedele trahve pelgalt kahtluse korral, et need kavatsevad avaldada „potentsiaalselt kahjustavat informatsiooni“. Protestiks eelnõu vastu avaldasid kuus juhtivat ajalehte 18. märtsil valged leheküljed.

Oleme sügavalt mures, et nimetatud seadus ohustab tõsiselt pressivabadust. Eriti suur negatiivne mõju oleks seadusel uurivale ajakirjandusele ja artiklitele, mis põhinevad infoallikate antud teabel. Sellele lisaks on seaduseelnõu selgelt vastuolus Eesti lepinguliste kohustustega, rahvusvaheliste professionaalsete tavade ning ajakirjanduse eetikareeglitega, sealhulgas Eesti ajakirjanduseetika koodeksiga.

Suurima lugupidamisega pöördume Teie poole palvega teha kõik võimalik kindlustamaks, et see kavandatav ennekuulmatu seaduseelnõu praegusel kujul tagasi lükataks ning et viidaks sisse muudatusi ajakirjanike allikate täieliku kaitse tagamiseks. Palume Teil tungivalt rakendada kõiki vajalikke meetmeid kindlustamaks, et Teie riik täidab täielikult oma rahvusvahelisi kohustusi ja järgib pressivabaduse põhimõtteid.

Jääme ootama Teie vastust esimesel Teile sobival hetkel.

Lugupidamisega,

Gavin O’Reilly

President

Maailma Ajalehtede ja Väljaandjate Liit

/Allkiri/

Xavier Vidal-Folch

President

Ülemaailmne Toimetajate Foorum

/Allkiri/

Valdo Lehari jr.

President

Euroopa Ajalehtede Väljaandjate Liit

/Allkiri/

Arne König

President

Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon

/Allkiri/