Alkoholivastased kiidavad karmi poliitikat

 (57)
jook, klaas, kokteil
Postimees/Scanpix

Ühendus Alkoholivaba Eesti loodab, et alkoholimüügikohtade kontroll ja müügilubade äravõtmine seaduserikkujatelt jätkub järjepidevalt.

„Ma saan aru, et poliitikud otsivad kiireid lahendusi, kuid selles küsimuses imeravimeid ei ole. Loodame väga, et tugev kontroll müügikohtade üle ning alkoholi müügilubade äravõtmine kauplustelt, kes korrektse müügi korraldamisega toime ei tule, jätkub järjepideva tegevusena kõikides omavalitsustes. Selline turu korrastamine on täiesti normaalne,“ arvas Alkoholivaba Eesti esimees Lauri Beekmann ühenduse teatel.

Alkoholikahjude vähendamine eeldab süsteemset ja järjepidevat seaduste parandamist ning järelevalve tugevdamist ning kontrollimist igal tasandil

Kuna alkoholi näol on tegemist sõltuvusainega ning rohkeid sotsiaalseid ja tervislikke probleeme tekitava ainega, peab selle müügi korraldamine olema väga tugeva kontrolli ja järelevalve all. Hiljutised arengud selle kontrolli tõhustamisel on olulised sammud olukorra parandamisel.

„Müügi järelevalve on loomulikult oluline vahend noorte alkoholi kättesaamise vähendamisel,“ ütles Beekmann. „Sellele pööratakse tõsist tähelepanu Skandinaavia maades ja tulemused on käega katsutavad. Tähtis on aga mõista, et see tegevus ei saa olla hooajaline, vaid peab jätkuma järjepideva ja igapäevase tegevusena.“

Norras on 12 korda vähem alkoholimüügikohti kui Eestimaal. Müügikohtade vähesus ja tugev kontroll koostöös ennetustegevusega on oluliselt vähendanud noorte alkoholitarvitamist. Norra oli alkoholiprobleemi ja keskmise tarvitatud alkoholi kogusega elaniku kohta aastakümneid tagasi meiega sarnases olukorras. Järjepidev ja süsteemne töö on kandnud seal head vilja.