Algas konkurss Eesti Arhitektuurimuuseumi direktori kohale


Eesti Arhitektuurimuuseum Rotermanni Soolaladu
Eesti Arhitektuurimuuseum Rotermanni SoolaladuFoto: TERJE LEPP

Kultuuriministeerium kuulutab välja konkursi Eesti Arhitektuurimuuseumi direktori ametikohale, kandideerida saab kuni 19. augustini. Direktor valitakse ametisse kuni viieks aastaks, tööle asumise aeg on 1. jaanuar 2014.

Muuseumi direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluliseks ülesandeks on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

Kandideerimise eelduseks on muuseumi tegevusvaldkonna tundmine, riiklikult tunnustatud kõrgharidus, muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased teadmised ja eelarvestamise oskus, eelnev juhtimiskogemus, hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning vähemalt ühe võõrkeele valdamine. Kasuks tuleb rahvusvahelise koostöö kogemus.

Ametikohale kandideerijal tuleb Kultuuriministeeriumile esitada hiljemalt 19. augustiks motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning tegevuskava Eesti Arhitektuurimuuseumi arengust aastatel 2014-2018.

Konkurss kuulutatakse välja seoses Eesti Arhitektuurimuuseumi senise direktori ametiaja lõppemisega.