Algas kandideerimine Regionaalmaasika auhinnale


Algas kandideerimine Regionaalmaasika auhinnale
Regionaalmaasika auhind (foto: Rahandusministeerium)

Rahandusministeerium ootab 10. detsembrini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile.

Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annab traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle riigihalduse minister.

„Eesti regionaalareng sõltub just kohalikest inimestest ning tublidest eestvedajatest. Tänu kohalikele aktivistidele ja ettevõtjatele tekib juurde nii töökohti kui ka enesetäiendamise ja vaba aja veetmise võimalusi,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Kõik sellised ettevõtmised on esiletõstmist väärt, kuid kõige silmapaistvamaid tunnustame Stenbocki majas Regionaalmaasika auhinnaga. Ootan rohkelt kandidaate igast maakonnast.“

Sobiv kandidaat on tänavu hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga, näiteks edendas piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise.

Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või eripära säilimisele ja tutvustamisele.

Konkursile võivad kandidaate esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. „Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. Kandidaat või esitaja võib olla su naaber, mõni kohalik ettevõte, MTÜ või siis hoopiski sinu koduvald,“ lisas minister.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. detsember; need tuleb esitada veebis või saata aadressile press@fin.ee (ankeet manuses). Auhinnad antakse üle 29. jaanuaril Stenbocki majas.

Mullu anti välja neli auhinda:

* MTÜ Sibulatee sai auhinna Peipsiääre kireva piirkonna tutvustamise eest tervele Eestile. Nad on ergutanud kohalike inimeste ettevõtlusaktiivsust, ühendades kahte eri rahvust ühise eesmärgi nimel koos tegutsema

* Jaanus Murakas ja E-Piim Tootmine AS said auhinna, sest on tähelepanuväärselt panustanud Kesk-Eesti arengusse, edendades kohalikku majandust ja toetades mitmeid sponsorlusprojekte

* lisaks pälvis auhinna Saaremaa valla ühinemine. See on saarlaste edulugu, mille käigus ühinesid 12 väiksemat omavalitsust territooriumilt Eesti suurimaks omavalitsuseks.

* neljanda auhinna sai Intsikurmu festivali korraldaja MTÜ Munalinn, mis on aidanud oluliselt kaasa Põlvamaa arengule ning piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele