Alates märtsist toetab Viimsi vald erakoole

 (5)
Viimsi
ViimsiFoto: Hendrik Osula

Viimsi vallavolikogu võttis vastu määruse, mis leevendab erakoolides käivate lastevanemate õppeteenustasu rahalist koormust ning vähendab survet õppeteenustasude tõstmiseks erakoolide poolt, teatas Viimsi vald.

Jaanuaris jõustusid erakooliseaduse muudatused, millega kaotati omavalitsuste kohustus toetada erakoole ning vähendati erakoolide tegevustoetust 25% võrra. Kuni 2019. aastani maksab riik erakoolidele tegevustoetust 75% ulatuses kooli asukoha keskmisest tegevustoetusest.

„175 Viimsi valla noort õpivad täna 23. erinevas erakoolis, mis tagavad meie valla lastele mitmekesisemad haridusvõimalused ja valikud. Meiega on kontakteerunud lapsevanemad ja erakoolide esindajad, kes on uurinud valla võimalusi toetada erakoolide tegevust ning toetada see-läbi vanemate kohatasu maksmise vähendamist,“ sõnas abivallavanem Jan Trei.
Viimsi Vallavalitsus valmistas ette eraüldhariduskoolide toetamise korra, mille eesmärk on leevendada erakoolides käivate lastevanemate õppeteenustasu rahalist koormust ning vähendada erakoolide õppeteenustasude tõstmise survet.

„14. märtsil vastuvõetud vallavolikogu määrusega otsustati, et alates märtsist toetab Viimsi vald erakoolides õppivaid Viimsi õpilasi 30 euroga kuus. Toetust makstakse nii põhikoolis kui gümnaasiumiastmes õppiva noore eest,“ rääkis abivallavanem.

„Erakoolide toetamise kord reguleerib erakoolile toetuse andmise tingimusi, kirjeldab toetuse andmise põhimõtteid, määratleb toetuse määra ning sätestab erakoolide üle teostamise järelevalve. Määruses on oluline tingimus, et valla poolt makstava toetuse ulatuses peab erakooli pidaja omakorda vähendama lapsevanemalt küsitavat õppemaksu,“ ​sõnas Trei.

Seotud lood:

"Erakoolide toetamine annab tõuke ka Viimsi oma erakooli tekkeks. Kes teab, võib olla on see unistus lähitulevikus reaalsus," avaldas Jan Trei lootust.

Erakoolide õppemaksud varieeruvad 80-200 euroni kalendrikuus ning vastav seadusemuudatus tähendab seda, et kui 2016. aastal said Tallinnas tegutsevad erakoolid tegevuskulude katmiseks toetust 87 eurot kuus ühe õpilase kohta, siis sellest aastast alates on riigieelarveline toetus nendele koolidele 48,45 eurot õpilase kohta.

Sarnased korrad on kehtestanud ka Rae vald, Harku vald, Viljandi linn ning Tartu linn.​​