Ajateenijad teevad sõdurieksameid

 (32)
Üksik-sidepataljon
ETA FOTO

Alates tänasest kuni 14. detsembrini viivad kõik Eesti kaitseväe väljaõppekeskused läbi sõdurieksameid, mille läbimisega lõpetavad oktoobris ajateenistust alustanud ajateenijad sõduri baaskursuse.

Kokku üle tuhande õppursõduri teadmisi ja oskusi kontrollitakse nii teoreetiliste testidega kui ka praktiliste harjutuste käigus lahingrajal, teatas Delfile kaitsejõudude peastaap.

Lahingrajal on vaja lahendada erinevaid ülesandeid nagu tulepositsiooni valik, maskeerimine, vahemaade mõõtmine, esmaabi andmine, miinide paigaldamine. Lisaks lahingraja läbimisele kontrollitakse sõdurite vastupidavust rännakuga, mille kogupikkus on erinevates väljaõppekeskustes 20 kuni 50 km.

Raske sõdurieksami nädala ja kogu baaskursuse lõpetavad pidulikud vandeandmise tseremooniad ning külastuspäevad, kuhu on oodatud kõigi ajateenijate pereliikmed.

Sõduri baaskursus on ajateenistusse kutsutud sõduri jaoks esmatasandi õpe, kus kümne nädala jooksul antakse värskele kaitseväelasele üksikvõitlejale vajalikud teadmised ja oskused. Baaskursusele järgneb eriala- ja allüksuse väljaõpe.

Järgmine ajateenitusse kutsumine on 2008. aasta jaanuari teisel nädalal, siis alustab teenistust üle 300 noormehe.