Ajalehed ei jäta jonni ja pöörduvad uuesti õiguskantsleri poole

 (12)
Käerauad
Reuters/Scanpix

Kuna õiguskantsler ei pidanud võimalikuks analüüsida nn allikakaitse seaduse eelnõu vastavust põhiseadusele, viidates asjaolule, et tegemist ei ole riigikorralduse seisukohalt äärmiselt olulise küsimusega, siis juhul kui eelnõu läbib homme riigikogus kolmanda lugemise ja saab seaduseks, pöördub Eesti Ajalehtede Liit samas küsimuses uuesti õiguskantsleri poole.

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) saatis 22. novembril esimest korda õiguskantsler Indrek Tederile kirja palvega analüüsida riigikogus teisele lugemisele tuleva nn. allikakaitseseaduse eelnõu teksti vastavust Eesti vabariigi põhiseadusele.

Õiguskantsler Indrek Teder otsustas aga avaldust mitte menetlusse võtta. Teder viitas, et tema saab kontrollida, kas seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovad aktid piiravad põhiseadusevastaselt isikute õigusi ja vabadusi.

„Oma olemuselt on õiguskantsler siiski nn järelkontrolli organ. Seega puudub õiguskantsleril võimalus teostada toimivat järelevalvet seaduseelnõude üle. Õiguskantsler on eelnõu menetluses seisukohta avaldanud vaid juhul, kui tegu on riigikorralduse või põhiõiguste seisukohalt äärmiselt olulise küsimusega ning vastuolu põhiseadusega on ilmne ega vaja põhjalikumat analüüsi,” põhjendas õiguskantsler.

Siiski lisas Teder, et allikakaitseseaduse raames võlaõigusseadusesse tehtavate muudatused ei pruugi tema esialgsel hinnangul olla vastuolus põhiseadusega.