Ajajoon näitab: Riigi Kinnisvara AS-i juhi Urmas Somelari väidetes on vastuolu

 (102)
Urmas Somelar
Urmas SomelarFoto: Madis Veltman

Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) juhatuse esimehe Urmas Somelari poolt meedias välja öeldud sõnadest jääb mulje, justkui nõuaks riigihalduse minister Jaak Aab tema tagasi astumist seetõttu, et Somelar on vastu RKAS-i üldkoosoleku ehk toonase riigihalduse ministri Mihhail Korbi ja RKAS-i nõukogu otsusele müüa Tartus asuv ERM-i vana hoone aadressil Kuperjanovi 9.

Nimelt langetati otsus müüa see maja Tartu linnale, samal ajal kui korporatsioon Sakala pakkus maja eest 100 000 eurot rohkem. Põhjus, miks soovitakse Somelari ametist lahkumist, on see, et ta solvas ettevõtte koosolekul haridus-ja teadusminister Mailis Repsi, ka jätab Somelari suhtumine riigiasutustesse kui RKAS-i klientidesse soovida.

Eesti Päevaleht ja Delfi toovad lugejani ajajoone, mis toimunut selgitab.

2. juuni 2017 – RKAS-s toimub haldustegevuse komitee koosolek, millest võtab osa 15 inimest. Sellel samal ametlikul koosolekul esineb RKASi juhatuse esimees Urmas Somelar haridus-ja teadusministeeriumi kohta lausetega, et kliendi arvamus on ebaoluline, kuna minister (Mailis Reps – K.A.) on „peast rase“ või siis on „peast lapsega“ ja kantsler (Tea Varrak-K.A.) on „kuri tädi”. Seetõttu olevat nende hinnangud RKAS-i kohta ebaadekvaatsed. Vestluse jooksul ütleb üks koosolekul viibiv naine Somelarile otse, et tegemist on väga šovinistlike väidetega, millele Somelar vastu vaidleb, öeldes, et need on maakeelsed ning annab lahkesti pikema peastraseduse selgituse, väites et lapseootuse ajal ei maksagi naiskliendilt objektiivset hinnangut oodata, sest tema fookus on mujal.

Seotud lood:

Koosolek lindistatakse - nagu enamus RKAS-i koosolekuid - et hiljem protokoll vormistada.

3. juuni 2017 – koosolekul viibinud naine, keda on sügavalt häirinud Somelari šovinistlikud väited, räägib juhtunust ühel koosolemisel, kus teiste seas on ka Eesti Päevalehe ajakirjanik. Viimane hakkab teemaga tegelema.

5. juuni 2017 – haridus-ja teadusministeeriumi töötajad, sealhulgas minister Mailis Reps saavad teada, milliseid väljendeid on Urmas Somelar koosolekul ministri ja kantsleri suunas kasutanud.

9. juuni 2017 – rahandusministeeriumi dokumendiregistrisse ilmub dokument toonase riigihalduse ministri Mihhail Korbi allkirjaga Tartus Kuperjanovi tn 9 asuva kinnisasja võõrandamisest. „Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ainuaktsionär Eesti Vabariik, mida esindab Rahandusministeeriumi poolt riigihalduse minister Mihhail Korb, lähtudes Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhatuse esimehe 24.04.2017 e-kirjaga edastatud Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi nõukogu 06.04.2017 otsusest esitada Äriseadustiku § 298 lõike 2 kohaselt üldkoosolekule otsustamiseks kinnisasja aadressiga Kuperjanovi 9, Tartu linn võõrandamisele nõusoleku andmine lähtudes juhatuse ettepanekus toodust, ja tuginedes Äriseadustiku § 298 lõikele 2 ja §-le 305, võttis vastu alljärgnevad otsused:
1. Mitte anda Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhatusele ja nõukogule nõusolekut Tartu linnas J. Kuperjanovi tn 9 asuva kinnisasja võõrandamiseks MTÜ-le Korp! Sakala Vilistlaskogu hinnaga 610 000 eurot.

2. Võõrandada Tartu linnas J. Kuperjanovi tn 9 asuv kinnisasi otsustuskorras Tartu Linnavalitsusele hinnaga 500 001 eurot lähtuvalt kinnistu avalikes huvides kasutamise eesmärgist.

12. juuni 2017 – rahandusministeeriumi dokumendiregistrisse ilmub toonase riigihalduse ministri Mihhail Korbi allkirja kandev dokument, mille kohaselt kutsutakse RKAS-i nõukogust tagasi Olle Koop, Teet Reedi, Tõnis Rüütel ja Kaie Karniol ning valitakse uuteks liikmeteks Aivo Adamson, Sulev Luiga, Marek Pohla ja Tõnu Toompark.

12. juuni 2017 – uueks riigihalduse ministriks kinnitatud Jaak Aab andis riigikogu ees ametivande ning asus tööle.

14. juuni 2017 – Jaak Aabini jõuab RKAS-i haldustegevuse komitee koosoleku lindistus 2. juunist 2017 ning Aab kuuleb, milliseid sõnu kasutab Somelar Mailis Repsi kohta.

16. juuni 2017 – Jaak Aab kohtub Urmas Somelariga ning soovitab tal tulenevalt tema sõnakasutusest, mis ei sobi kokku riigiettevõtte juhi positsiooniga, ametist lahkuda. Aab ootab Somelari vastust 19. juuniks.

16. juuni 2017 – samal päeval kuuleb linti ka teemaga juba mitmeid päevi tegelenud ajakirjanik.

19. juuni 2017 – Urmas Somelar teatab Jaak Aabile, et ta ei kavatse vabatahtlikult ametist lahkuda, mille peale Aab teatab talle, et teeb nõukogule ettepaneku Somelar ametist vabastada.

19. juuni 2017 – peale vestlust Aabiga saadab Somelar kirja RKAS-i uuele nõukogule, et Kuperjanovi 9 müüki ei saa selliselt teha ja tema RKAS-i juhatuse esimehena pole nõus seda tegema.

19. juuni 2017– Urmas Somelari sõnakasutust uurinud Eesti Päevalehe ajakirjanik helistab Somelarile, et paluda järgmisel päeval ilmuva artikli tarbeks tema kommentaari (kõigi ülejäänud asjaosaliste kommentaarid on juba olemas). Somelar süüdistab tema kõnepruugist kirjutavat ajakirjanikku tellimustöö tegemises. „Vahetult enne seda, kui rahandusministeerium selle (Somelar peab silmas linti) teile täna saatis, saatsin ma välja kirja, et Kuperjanovi 9 müüki, mida Mihhail Korb otsustas, ei saa selliselt teha ja mina RKAS-i juhatuse esimehena pole nõus seda tegema,“ teatab Somelar. Ajakirjanik ütleb Somelarile, et lint on tema valduses juba varasemalt ning antud artikkel pole seotud Kuperjanovi 9 müügiga, millele Somelar juhtis enda sõnul tähelepanu alles mõned tunnid enne seda kui ajakirjanik talle helistab. Somelar teatab, et on Repsilt vabandust palunud ja lillekimbugi saatnud, kuid lisab: „Julgen jääda seisukohale, et maja sisestel koosolekutel väljendavad inimesed end oluliselt reljeefsemalt kui maja välistel.“

Peale Eesti Päevalehe ajakirjanikuga vestlemist saadab Somelar välja pressiteate, kus teatab, et saatis välja märgukirja, et Kuperjanovi 9 müüki ei saa selliselt korraldada ning kurdab, et peale tema märgukirja saatmist lekitati kas ministri, tema nõunike või ministri haldusala riigiametnike poolt meediasse üks RKAS-i sisemise koosoleku helisalvestus. „Selle lekitamise eesmärgiks sai olla soov mõjutada nii mind kui ka nõukogu liikmeid võtma vastu ministrile meelepärast, kuid riigi äriühingule kahjulikku otsust,“ teatab Somelar.
Ühtlasi taunib Somelar pressiteates riigijuhtimise kultuuri, kus äriettevõtte sisekoosolekute helisalvestuste levitamise ja meediale lekitamisega proovitakse saavutada endale sobivate otsuste vastuvõtmist.

Kokkuvõte: RKASi juhatuse esimehe Urmas Somelari mure saja tuhande euro pärast ärkas vähemalt avalikkuses alles 10 päeva pärast Mihhail Korbi otsust Kuperjanovi 9 Tartu linnale võõrandada ja peale seda, kui minister Aab teda kohatu sõnakasutuse pärast tagasi astuda oli palunud. Kas Somelar on mingis muus vormis Korbile või kellelegi teisele otsustega seotud isikutest oma vastumeelsust Kuperjanovi 9 müügi osas väljendanud, pole praegu teada.