AINULT DELFIS: Villu Reiljan räägib kallutatud jõududest ja kohtuotsusest

 (98)
AINULT DELFIS: Villu Reiljan räägib kallutatud jõududest ja kohtuotsusest
Foto: Andres Putting

Riigikogu liige ja endine keskkonnaminister Villu Reiljan põhjendab Delfile, mida ta arvab kohtuotsusest ja millised on ta edasised plaanid

Kuidas kommenteerite kohtuotsust ja tingimisi vangistust?

Esmane mulje kohtuotsusest on suhteliselt kriitiline, kuid sisuliselt ei saa seda avalikult praegu käsitleda. Kohtuotsus on tavapäratult äärmiselt mahukas ja loob näiliselt mulje kõigi asjaolude ja tõendite igakülgsest analüüsist. Tegelikult on väga suur osa sellest lihtsalt toimikus olemasolevate tõendite kopeerimine ilma igakülgse ja põhjaliku analüüsita.

Kohtuotsust iseloomustab tervikuna püüdlus põhjendada süüdistust ning see on paljuski rajatud oletuslikele seisukohtadele. On märkimisväärne, et kaitsjate poolt esitatud tõendite analüüsi ja seisukohti pole otsuses praktiliselt kohtu poolt analüüsitud ega hinnatud. Kohus pole ka piisavalt ja arusaadavalt põhjendanud, miks ta kaitsjate seisukohtadega ei nõustu ning milliste tõenditega on need kummutatud.

Otsus ei vasta ka kaitsja arvates seetõttu sellele seaduse ja kohtupraktikaga esitatud nõuetele. Seetõttu saavad need tähelepanekud ja sisuliselt ebaõiged järeldused apellatsioonkaebuses kindlasti kriitika osaliseks.

Mis saab edasi?

Kaitsja esitas juba teisipäeval kohtuotsuse kohta apellatsiooniteate ja hetkel tegeletakse apellatsioonkaebuse koostamisega. Nagu varem märgitud, viib see kriminaalmenetlus kindlasti riigikohtuni. Pärast seda on võimalik otsustada, kas on põhjust pöörduda ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

On teil seoses Rävala ärihoone müügiga endale etteheiteid, et mõnda asja veelgi selgemalt ei ajanud?

Kogu müügiprotsess, alates selle ettevalmistamisest kuni müügitehingu sõlmimiseni oli ettevalmistatud vastava komisjoni ja advokaadibüroo poolt. Nende soovitustele ja ettepanekutele tugines nii keskkonnaministeerium kui ka minister. Eesmärgiks oli teha riigile rahaliselt võimalikult kasulik müügitehing ja see ka õnnestus.

Teie kohtuotsus on poliitiline või pelgalt õiguslik?

Ilmselt ei ole hetkel õige aeg sellele küsimusele vastata. Kuid minus tekitab küsimusi, miks lükati kohtuotsus väga ootamatult 7. aprillilt 19. maile. See oli pretsedenditult pikk aeg.

Olete öelnud lause, et "struktuurides on kallutataud jõud". Mida te ikkagi selle all mõtlesite?
See on ühesugustele õiguslikele aspektidele valikuline lähenemine.

Kuidas on protsess mõjunud teie tervisele ja rahakotile?
Tervis peab esialgu vastu.

Olete te Arnold Rüütliga rääkinud pärast kohtuotsust? Millest?
President Arnold Rüütel soovis mulle jõudu, tervist ja vastupidavust.

Kas teie suvi ja edasine elu on rikutud?

Seda näitab aeg.