AINULT DELFIS: Vaata, millist vara kuulub Tallinna linnavalitsuse ja volikogu liikmetele!

 (78)
AINULT DELFIS: Vaata, millist vara kuulub Tallinna linnavalitsuse ja volikogu liikmetele!
Foto: Andres Putting

Tallinna linnakantselei avalikustas täna Tallinna linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmete ning ametiasutuste juhtide majanduslike huvide deklaratsioonid. Avaldame need samuti, et saaksite lähemalt uurida, mis linnajuhtidele kuulub.

Tallinna Linnakantselei AVALIKUSTAB
Majanduslike huvide deklaratsioonid

Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse liikmete ning ametiasutuste juhtide poolt Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2010 määruse nr 48 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ alusel linnavolikogu poolt moodustatud komisjonile, kes avalikustab need juhindudes seaduse § 15 lg 5 ning määruse punktist 5.
Deklaratsioonid avaldatakse vastavalt Korruptsioonivastase seaduse lisas 1 kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni vormile:
I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood, ei avalikustata.
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk.
Märkus: 1. Ametipalga astme märgivad ametiisikud, kellel on palgaaste.
2. Deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk.
3. Märgitakse ka ametipalga juurde asutusest makstavad lisatasud.
4. Märgitakse ametipalga puudumine, kui ametipalka ei saada.
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandis oleva vara puhul näidatakse ametiisikuosa selles): otstarve, asukoha maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number.
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid (sõiduki liik, mark, väljalaske aasta).
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus).
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: (võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal).
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).
IV. Andmed täiendavate tuluallikate kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuluga on tegemist). Tulu suurust ei avalikustata.
V. Andmed maksustatava tulu ja dividendide kohta, ei avalikustata.
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta, ei avalikustata.
Deklaratsiooni koostamise kuupäev.
Tallinna Linnavolikogu liikmed
1. Enn-Toivo Annuk. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu Saku vallas, Metsanurme külas, Kinga talu 2/5 kaasomandist 71801:006:0392; Maa Uus-Kinga 3/8, 71801:006:0393; Elamu Kose vallas, Tammiku külas ½ Pikavälja talu 33701:001:0528; Ehituskrunt AÜ "Rako" Harku vallas, Liikva külas 19801:001:2085; Garaažiboks Tallinnas, 78406:603:0083. 7. Sõiduauto Renault Megane universaal 2004.a.; Jeep Cherokee 2009.a. 8. Hansa Ida-Euroopa aktsia A-osak 1539.761 tükki, 806 948 eurot; Investeerimisriskiga Elukindlustus, 11504 eurot; OÜ Lembitu E Kinnisvara osak 31,4%, 1003 eurot.. 9. Swedbank, arveldusarve, väärtpaberi arve; SEB, pensioni III sammas, arveldusarve; Nordea Pank, hoiuse arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Sotsiaalkindlustusamet, pension; Haabersti Linnaosa Valitsus, halduskogu liikme tasu; Maksu- ja Tolliamet, palk; Tallinna Tarbijakaitseamet Ühing; Hooneühistu Õismäe-kolm Garaažid; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 23.03.2012.
1. Vadim Antsupov. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Kahetoaline korter Tallinnas; Kahetoaline korter Tallinnas (kaasomandis). 7. Sõiduauto Ford Mondeo 1997.a. kaasomandis. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve ja krediidikonto. 10. Swedbank, 61919,91 eurot. 11. Swedpank, hüpoteek kaks korterit.. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis; OÜ "Euro FM" töötasu; Põhja-Tallinna Valitsus tasu. 30.04.2012.
1. Olga Barabaner. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas, 42759; Suvekodu Harku vallas, 12667302. 7. Sõiduauto Volkswagen Golf 1995.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, 2 krediidiarvet; SEB, arveldusarve, krediidikonto; 10. Swedpank, laenujääk 14072.80 eurot. 11. Ei ole. 12. Haabersti Vene Gümnaasium, palk, Tallinna Linnavolikogu liikme tasu, Tallinna Linnakantselei, tasu. 25.04.2012.
1. Maimu Berg. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Suvila Saare maakonnas Mustjala vallas Tagaranna külas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Sotsiaalkindlustusamet, pension; SA Tallinna Kultuurikatel, tasu; SA Eesti Teatri Agentuur, litsentsitasu; AS Tänapäev, litsentsitasu; AS Postimees, litsentsitasu; Eesti Rahvusringhääling, töövõtuleping; OÜ NyNorden, litsentsitasu; AS Eesti Päevaleht, litsentsitasu, töötasu; SA Kultuurileht, litsentsitasu, OÜ KPD Kirjastus, litsentsitasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Tallinna Kesklinna Valitsus, tasu; Eesti Kirjanike Liit, palk, Suomen- Viron Instituutin Säätiö, palk. 30.04.2012.
1. Andrei Birov. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, 2 arveldusarvet; Nordeapank, 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu Kantselei, hüvitis; Põhja-Tallinna Halduskogu liikme tasu; AS Sillamäe sadam, palk. 04.04.2012.
1. Sergei Bogovski. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas, 42772; Korter Tallinnas, 7977501; Suvemaja Keila vallas, 42035; Garaaž Tallinnas, 23487601. 7. Sõiduauto Škoda Oktavia 2008.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank, hoiusarve, tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis; AS Kaigert, palk; Sotsiaalkindlustusamet, pension. 04.04.2012.
1. Sofja Derjugina. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB, arveldusarve; Swedbank, arveldusarve. 10. Swedbank, õppelaen 3837 euroti. 11. Ei ole. 12. Ettevõtluse ja Krediidi Haldamise Sihtasutus, tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu, AS Lääne-Tallinna keskhaigla, tasu. 29.04.2012.
1. Jevgeni Diptan. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Opel Vectra Caravan, 1997. 8. Ei ole. 9. SEB, arveldusarve; Swedbank, arveldusarve; Sampo Pank, arveldusarve. 10. Swedbank, 29486.58 eurot. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Tallinna Autobussikoondis AS, palk. 25.04.2012.
1. Anneli Entson. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas, 15058201; Maa Pärnumaal, Audru vallas, Liu külas 2558206, 2582706; Maa Pärnumaal, Audru vallas, Liu külas-Tõstamaa vallas, Kavaru külas 3618006; Elamu ja taluhooned Pärnumaal, Audru vallas, Liu külas 3618006, 11101, 12744. 7. Ei ole. 8. Swedbank Pensionifond K3, osakud 12317,787, 0,9164 eurot; 11968,45 eurot. 9. Swedbank, arveldusarve, krediidiarve, kogumispensionikonto; Nordea Bank, arvelduskonto. 10. Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, laen 77633,21 EUR. 11. Swedbank Liising AS, sõiduauto Mazda 6 kasutusrent, jääkväärtus 6424,69 eurot, kuumakse 264,75 EUR. 12. Riigikogu Kantselei, palk, lisatasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Halduskogu liikme hüvitis. 04.04.2012.
1. Helge Hallika. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Eramu Tallinnas; Eramu Tallinnas 2/5; Suvila Harjumaal; maatulundusmaa Otepääl ½ ühisomand; maatulundusmaa Valgjärvel ½ ühisomand. 7. Ei ole. 8. Ergo Kindlustus, Elu- ja Pensionifond 6391,1 eurot; OÜ "Sõle Perearstid" osakud 10 tk; 641,0 eurot. 9. Swedbank, arveldusarve, neli tähtajalist hoiust. 10. Ei ole. 11. SEB autoliising 12513.70 eurot. 12. OÜ "Sõle Perearstid", töötasu; Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis. 30.04.2012.
1. Igor Jermakov. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Škoda Fabia 2000.a.; Sõiduauto Mitsubisi Grandis 2004.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve; Sampo pank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Lindakivi Kultuurikeskus, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 05.04.2012.
1. Jaak Juske. 3. Tallinna Linnavolikogu liige, aseesimees. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Eluruum Tallinnas (kaasomand). 7. Ei ole. 8. Pensionifond Danske Pangas. 9. Danske Pank, arveldusarve; Swedbank, arveldusarve; SEB arveldusarve. 10. Swedbank, eluasemelaen 90008 eurot (kaastaotleja). 11. Nordea pank, käendusleping 30051,1 eurot. 12. Tallinna Linnavolikogu aseesimehe hüvitus; Tallinna Linnavolikogu komisjoni esimehe tasu; Põhja-Tallinna halduskogu liikme ja halduskogu komisjoni esimehe tasu. 20.04.2012.
1. Marika Juuse. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Kohtla-Järvel, 208520002; Garaaž Kohtla-Järvel, 720266000; Maa Karjamaal, Alajõe vallas, Ida-Virumaal 1,39 ha 441222752044000. 7. Sõiduauto Honda CRV 1999.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. MTÜ Tugi- ja koolituskeskus Usaldus juhatuse liikme tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Lasnamäe Linnaosa Valitsus, tasu. 25.04.2012.
1. Daisy Järva. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Majaosa Tallinnas, 101004855; kaks korterit Tallinnas, 15935301, 15935101. 7. Ei ole. 8. OÜ Tallinntuur 156 osa, 967.11 eurot; OÜ Modifik, 1 osa, 2556 eurot; OÜ Autohaagis Balti, 11 osa, 286 eurot. 9. SEB, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu, liikme tasu. 25.04.2012.
1. Toivo Jürgenson. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ridaelamu Tallinnas, 4064301; Veskirahva mü ¼ Jõgevamaa, 368535; Veskivoore mü, Jõgevamaa, 2770635; Tuisumäe mü, Jõeelähtme, 13945502; Tuisuoru mü, Jõelähtme, 13945402; elamu Järva-Jaani, 25701:001:0690. 7. Ei ole. 8. OÜ Toomtsentrum, 100%, 2556 eurot; Arco Vara, 2 aktsiat, 2,306 eurot, 4,61 eurot; Tallink Grupp, aktsiad 60, 0,639 eurot; 38,34 eurot; Swedbank, Pensionifond K2, 8458tk, 0,83951 eurot, 7100 eurot; Swedbank, Pensionifond V3, 1336,105 tk, 0.9861 eurot, 1317 eurot. 9. SEB, arveldusarve, laenukonto; Swedbank, arvelduskonto. väärtpaberikonto, laenukonto 10. Swedbank, 21633 eurot ja 112000 eurot; SEB hüpoteeklaen 27106 EUR; 11. Swedbank, käendus 23027 eurot. 12. AS Tallinna Lennujaam, nõukogu esimehe tasu; Maaelu Edendamise Sihtasutus, nõukogu esimehe tasu; AS Eesti Gaas, käsunduslepingu tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 18.04.2012.
1. Nelli Kalikova. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu Tallinnas, 11318601; Talumaja ja 4,118 ha maad Lääne-Viru maakonnas, Vinni vald, 2455531. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, kolm arveldusarvet ja üks tähtajaline hoius; Nordea pank, tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Tervisekeskus Elulootus, töötasu; MTÜ AIDS-i Tugikeskus, töötasu; vanaduspension; linnavolikogu liikme tasu. 11.04.2012.
1. Kalev Kallemets. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Eramuga kinnistu Läänemaal, Palivere, 77601:004:0007; Korter Tallinnas ühisomandis, 78405:501:4440. 7. Ei ole. 8. OÜ Gutsch, 65% osadest, 2934 eurot; UÜ Miljoniklubi, 10%, 31,96 eurot. 9. Swedpank, arveldussarve; SEB pank, arveldusarve. 10. SEB laenujääk 48000 eurot. 11. Ei ole. 12. AS Viru Keemia Grupp, töötasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 17.04.2012.
1. Katrin Karisma-Krumm. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Kinnistu Harjumaal, 99284002/94284. 7. Sõiduauto Mazda 323, 2003. 8. Ei ole. 9. SEB arveldusarve. 10. SEB laenujääk 15920,56 eurot. 11. Ei ole. 12. Rahvapension; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 27.04.2012.
1. Max Kaur. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu Tallinnas, 1051401. 7. Ei ole. 8. SEB Progressiivne Pensionifond osak, 4196.35, 4313.60 eurot. 9. SEB arveldusarve. 10. SEB autoliisingu jääk 16000 eurot. 11. Ei ole. 12. Kristiine Sotsiaalkeskus, tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Kristiine Halduskogu liikme tasu; SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus, tasu. 10.03.2012.
1. Valeri Kislitsõn. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas, 141491. 7. Haagis 1991.a.; Sõiduauto Mitsubishi Space Gear 1998.a. 8. OÜ Alivas Grupp osak, 200, 6,39, 1278.00 eurot; OÜ Parmers Projekt osak, 200, 6,39, 1278,00 eurot. 9. SEB, arveldusarve; Sampo Pank, arveldusarve; Swedpank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Hooneühistu Loo juhatuse esimehe palk; Korteriühistu Linnamäe 85, juhatuse esimehe palk; Termaki As nõukogu liikme tasu; DMVK Tech OÜ töötasu; Kesklinna Valitsus, lepingu tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 10.04.2012.
1. Andres Kollist. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas, 78404:409:4360; Talu Valgamaal, Helme vallas, Pilpa külas 20301:001:0480; Talumaa Viljandimaal Viiratsi vallas, Surva külas, 89201:006:0203 ja 89201:006:0108. 7. Ei ole. 8. Arco Vara aktsia, 38, 2.135, 81.13 eurot; Ekspress Grupp aktsia, 210, 1.082, 227.22 eurot; Tallink Grupp aktsia, 1 460, 0,662, 966.52 eurot. 9. Swedbank, 2 arveldusarvet, 2 deposiitarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. TLÜ, palk; Tallinna ESA, nõukogu liikme tasu; Tallinna Televisioon, nõukogu liikme tasu; Tallinna Linnavolikogu, hüvitis; Tallinna Ettevõtlusamet, lepingu tasu; SA Kultuurileht, lepingu tasu; Eesti Kunstiakadeemia, palk. 29.04.2012.
1. Igor Kravtšenko. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB, arveldusarve; Nordea Pank, arveldusarve. 10. Swedbank, kaaslaenusaaja, jääk 29874.05 EUR. 11. Ei ole. 12. Tallinna Ettevõtlusamet, töötasu; Mustamäe Linnaosa Valitsus, halduskogu tasu; TAK, tasu; Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS, tasu Tallinna Linnavolikogu, liikme tasu. 13.04.2012.
1. Tarmo Kruusimäe. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu Tallinnas, 101011527; Pesuköök Tallinnas, 101011528. 7 Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve; LHV Pank, arveldusarve.. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. MTÜ Eesti Kodu-uurimise Selts, palk; Eesti Noorsootöö Keskus, töötasu; Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis; Kristiine halduskogu liikme hüvitis. 27.04.2012.
1. Toomas Kruusimägi. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas, 154805; Maatulundusmaa Lääne-Virumaal, Kadrina vallas 573831. 7. Ei ole. 8. SEB Progressiivne Pensionifond osak, 12850,2900, 11785,00 eurot. 9. SEB arveldusarve, krediidiarve, pensionikonto; Swedbank, arveldusarve, krediidiarve; Nordea Bank Finland Plc, arveldusarve, krediidiarve. 10. Nordea Bank Finldand Plc, eluasemelaen (kaastaotleja) 54 376,38 eurot. 11. Nordea Bank Finland Plc, hüpoteek. 12. Tallinna Inglise Kolledž, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 29.04.2012.
1. Kalev Kukk. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Tallinnas, (kaasomand ¼) 10301; Korteriomand Tallinnas, 11287301. 7. Sõiduauto Volkswagen Bora 2002.a. 8. Ei ole. 9. SEB, arveldusarve, tähtajalised ja investeerimishoiused; Swedbank, arvelduskonto, tähtajalised hoiused; Nordea Pank, arvelduskonto, tähtajalised hoiused. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Riigikantselei, palk; Riigi Kinnisvara AS, nõukogu liikme tasu; Tallinna Ülikool, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Lasnamäe halduskogu liikme tasu; Riigikogu pension; FIE Kalev Kukk tasu. 19.04.2012.
1. Martin Kukk. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Järvamaal, Türi vallas, Kolu külas, 2076736. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB, 2 arveldusarvet; Swedbank, arveldusarve. 10. SEB laenujääk 10 646 eurot; SEB õppelaen, 5432,49 eurot; SEB krediit 2250 eurot. 11. Danske Bank Eesti Filiaal, autoliisingu jääk 5230 eurot, kapitalirent 212 eurot kuus. 12. Eesti Reformierakonna peasekretär, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Halduskogu liikme tasu. 19.04.2012.
1. Kaie Kõrb. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Kinnistu Viimsi vallas, Tammneeme külas, 7490902. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB, 2 arveldusarvet, 2 krediidiarvet; Swedbank, krediidiarve, deebetarve. 10. SEB laenujääk 52275,51 EUR. 11. Ei ole. 12. Sotsiaalkindlustusamet, pension; Tallinna Lauluväljak SA, nõukogu liikme tasu; Kultuurkapital, elutöö toetus, Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Tallinna Balletikool, töötasu; MTÜ Tuleviku Ballett, töötasu. 27.04.2012.
1. Madis Kübar. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Eluase Tallinnas, 1523801. 7. Ei ole. 8. LHV, kogumispension II sammas, 6788,415 tk, 7460.13 eurot; Metromandia OÜ osakud, 1/3, 2569,25 eurot; iShares MSCI EAFE Index, 1,381 tk, 56,03 eurot; Templeton Emerging Markets Fund, 0,705 tk. 10,59 eurot; iShares S&P 500 Index 0,502 tk., 53,90 eurot; JPM Global Enhanced Bond A, 0,285 tk., 36,31 eurot. 9. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto; Nordea Pank, arvelduskonto, laenukonto; krediidikonto; LHV Pank, arvelduskonto, kogumispensionikonto, väärtpaberikonto. 10. Nordea Pank, 63 091,63 eurot. 11. Hansa Liising AS, 3438,99 eurot. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis; Halduskogu liikme hüvitis; Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, töötasu. 09.04.2012.
1. Kaja Laanmäe. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Tallinnas, 6186. 7. Sõiduauto Fiat 1995.a. 8. SEB Aktiivne Pensionifondi osakud, 409,77130, 364.76 eurot; SEB Aktiivne Fondifond, 21,266, 145,71 eurot. 9. SEB, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. SEB Ühisliising, sõiduauto kasutusrent 319 eurot kuus. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Tallinna Ettevõtlusamet; SA Tallinna Lastehaigla; Pirita Linnaosa Valitsus; AS Tea Kirjastus, Merivälja Kool, töötasu; SA Kultuurileht, tasu. 29.03.2012
1. Lauri Laats. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto MB-200 1998.a. 8. OÜ Olemar, 100 %, 22049 eurot; OÜ kinnisvara Inkassoteenused, 100%, 2556 eurot; Ergo Life Insurance SE Eesti filiaal, kindlustusleping, 528,04 eurot. 9. Swedbank, arveldusarve; SEB, arveldusarve. 10. OÜ Olemar, võlajääk 61000 eurot. 11. Ei ole. 12. Sotsiaalkindlustusamet, vanemahüvitis; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 27.04.2012.
1. Reet Laja. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas; ½ Korterit Tallinnas; Talumaa Rapla maakonnas, Kehtna vallas; ½ Maja Pärnu maakonnas, Tori vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.SEB arveldusarve; Swedbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Swedbank, kaaslaen 64 894,15 EUR; Autoliisingu käendus, VW Passat, 2006. 12. ; Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 29.04.2012.
1. Tarmo Lausing. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand Tallinnas. 7. Sõiduauto Mazda 323F 2002.a. 8. OOO Frederik osakud, 16 000 RUB; OOO Lastochka, osa, 16000 RUB; Gaga import OÜ, osa, 2558 EUR. 9. Swedbank, 2 arveldusarvet; SEB arveldusarve, krediidiarve. 10. SEB 125 000 EUR. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis, Sotsiaalkindlustusamet, vanemahüvitis. 30.04.2012.
1. Ants Leemets. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu Tallinnas, 6493. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, kindlustus; Nordea Pank, arveldusarve ja tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. SA Virumaa Muuseumid palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Eesti Vanglatööstuse nõukogu esimehe tasu. 19.04.2012.
1. Mark Levin. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Chevrolet 2006.a.; Sõiduauto Kia sportage 2011.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve; SEB, arveldusarve; Sampo pank, arveldusarve; Norda Pank, arveldusarve. 10 Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension; AS Lääne-Tallinna Keskhaigla; Tallinna Linnavolikogu Kantselei; Mustamäe Linnaosa Valitsus; OÜ Nordoptika. 12.04.2012.
1. Tiina Lokk-Tramberg. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas. 7. Ei ole. 8. OÜ Marvofilm osa, 100%, 2553 eurot; OÜ Fox&Lox osa, 50%, 1276 eurot. 9. SEB, arveldusarve, 2 krediidiarvet, väärtpaberiarve; Nordea Pank, krediidiarve. 10. Nordea 233025,03 EUR. 11. Nordea, hüpoteek. 12. Tallinna Pimedate Ööde Filmi Festival, palk; Tallinna Ülikool, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 24.04.2012.
1. Mati Lukas. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Eramu Tallinnas, 1326601. 7. Ei ole 8. Ambassador OÜ, 50%, 1278,23 eurot; iEducation OÜ, 100%, 2556,46 eurot; Orav Law Office OÜ, 30%, 766,944 eurot; Sampo pensionifond, 14162,56 eurot. 9. Sampo Pank arveldusarve, nordea Pank, arveldusarve. 10. Sampo Pank, kodulaenu jääk, 149645,55 eurot.. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis; AS Erahariduskeskus, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, palk; SA Eesti Rakenduskõrgkoolid, juhatuse liikme tasu ja transpordi kompensatsioon. 29.04.2012.
1. Andres Luus. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elumaja Järvamaal, Albu vallas, 2049536. 7. Sõiduaoto WV Passat, 1997. 8. Arco Vara aktsia, 2, 4,40 eurot; Tallink Grupp aktsia, 284tk, 184,32 eurot; Ergo Pensionifond, 4911,88 eurot. 9. Swedbank, 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Põllumajandusministeerium, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis; Haabersti halduskogu liikme hüvitis. 26.04.2012.
1. Natalia Malleus. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Eluase Kiili vallas, 17825. 7. Sõiduauto Honda-Civic 2008.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Maurum, tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Kesklinna Halduskogu liikme tasu; Tallinna Linnavolikogu komisjoni liikme tasu; Termaki Autopargi AS nõukogu liikme tasu; Tallinna Lauluväljak SA nõukogu liikme tasu. 17.04.2012.
1. Urmas Mardi. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. ¼ Paarismaja Tallinnas, 9301501. 7. Sõiduauto Chrysler 300C 2004.a. 8. SEB Progressiivne Pensionifond, 4012,611, 3697,74 eurot; Tallinna Kaubamaja, 80 aktsiat, 447,12 EUR; Tallink Grupp, 300 aktsiat, 197.10 EUR. 9. SEB 2 arveldusarvet, väärtpaberiarve; Swedbank, 2 arveldusarvet; Nordea, arveldusarve. 10. SEB, eluasemelaen 35819,88 EUR. 11. SEB, ühishüpoteek, 62633 eurot. 12. Eesti Korteriühistute Liit, palk; Eesti Korteriühistute Liit, hüvitis, lektoritasud, lisatasud, preemiad; Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis; Nõmme Halduskogu liikme hüvitis. 24.04.2012.
1. Matti Martinson. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Saue linnas, 3693302; Kaks maatulundusmaa Lääne-Virumaal, Rakke vallas, 3272031; Elamumaa ja elamu Kuusalu vallas, Kaberla külas, 2092802; kaks elamumaad Saku vallas, 11955502 ja 11955702. 7. Sõiduauto Volvo V70 2005.a. 8. SEB pensionifond, 13648,82 eurot; SEB pensionikindlustus, 32714,76 EUR; SEB pensionikindlustus, 4235,63 eurot; OÜ Orfeum, osak, 5000 eurot. 9. SEB, arveldusarve, krediidiarve, väärtpaberikonto. 10. SEB eluasemelaen 62519,92; SEB eluasemelaen 26703,44 eurot. 11. Ei ole. 12. Tallinna Rahumäe Põhikool, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Nõmme Linnaosa Halduskogu liikme tasu; OÜ Orfeum tasu; Tallinna Ülikool. 27.03.2012; 28.05.2012.
1. Jekaterina Matusihis. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Talllinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, 2 arveldusarvet; SEB, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vene Kultuurikeskus, töötasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Põhja-Tallinna Valitsus, tasu; Kanutiaia Noortemaja töötasu; Tallinna Lauluväljak AS töötasu; Tallinna vee-ettevõtjate järelvalve SA töötasu, . 30.04.2012.
1. Eero Merilind. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand Tallinnas, 23755601; Korteriomand Tallinnas, 8361401; Korteriomand Tallinnas, 9716001 (ühisvara); Kinnisasi Tallinnas, 11487701 (ühisvara); Kinnisasi Harjumaal, 2725702; Korter Tallinnas, 9924201; 2 Garaaži Tallinnas. 7. Sõiduauto Volvo XC60 2009.a.; sõiduauto Volvo V50 2005.a.; sõiduauto Volvo XC90, 2012. 8. OÜ Meditiim osak, 1278 eurot; OÜ Nõmme Kliinik osak, 639 eurot; OÜ Cerebron osak, 639 eurot; OÜ Docline, osak, 2500 eurot; Swedbank pensionifond K1, 4147,02 eurot. 9. Swedbank, 3 arveldusarvet; SEB, arveldusarve; Lloyds TSB, arveldusarve, tšeki arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Nõmme Kliinik, palk; SA Eesti Tervise Fond, tasud; FIE tulu; Tartu Ülikool, doktoranditoetus; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Nõmme Halduskogu liikme tasu; Loengu- ja autoritasud; OÜ Docline töötasu. 27.03.2012.
1. Leonid Mihhailov. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Kasepää vallas, 1717635; ½ korteri kaasomandist Tallinnas, 18368701. 7. Sõiduauto Nissan Primera 2000.a.; Sõiduauto Jaguar 2001.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank, 2 arveldusarvet. 10. Swedbank, korterilaenu jääk 53885,74 eurot. 11. Swedbank Liising AS, jääk 58025,38 eurot. 12. MTÜ Tallinna Kaupmeeste Selts, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Tallinna Trammi-ja Trollibussikoondise AS palk ja tasu; AS Tallinna Tööstuspargid nõukogu liikme tasu; Sihtasutus Tallinna Televisioon, nõukogu liikme tasu; Raamat „Peipsimaa asulad“, müügitulu. 19.04.2012.
1. Kalle Mihkels. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas (kaasomand); Pooleliolev suvila Keila vallas, 29506:002:0090 (kaasomand). 7. Sõiduauto Mitsubishi Outlander 2005.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis; Sotsiaalkindlustusamet, pension; Tallinna Trammi-ja Trollibussikoondis, palk; SA Tallinna Lauluväljak, tasu; SA Tallinna Televisioon, töövõtulepingu tasu. 10.04.2012.
1. Kaupo Nõlvak. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamu Tallinnas; 7.Ei ole. 8. Kuldkroon OÜ, osa, 18470 eurot. 9. Sampo Pank, arveldusarve; SEB, arveldusarve. 10. Sampo Pank, võlajääk 28179 eurot. 11. Ei ole. 12. Kuldkroon OÜ, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 30.04.2012.
1. Vladimir Panov. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand Tallinnas, 78401:118:0060. 7. Huvipaat Glastion 1990.a.; Sõiduauto Mitsubishi Pajero 1995.a. 8. OÜ Kummikuningas osak, 100%, 2556 eurot. 9. Swedbank, arveldusarve; SEB, arveldusarve, kogumisarve; Nordea, arveldusarve, kogumisarve. 10. Ei ole. 11. Lexus 300 GS, kasutusrent, kuumakse 459 eurot. 12. Sotsiaalkindlustusamet, pension; AS Tallinna Soojus, palk; ASEKE Ärikeskus, nõukogu liikme tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 27.04.2012.
1. Jüri Pihl. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas; Kinnistu Saaremaal, Kaarma vallas; Kinnistu Tallinnas, 2507401. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB, arveldusarve; Äripank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Panaviatic Holding AS juhatuse liikme tasu; politseipension; üüritulu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 09.04.2012.
1. Õnne Pillak. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. VISA Electron deebetkaart; VISA Classic krediitkaart; SEB arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. EV Kultuuriministeerium, palk, lisatasu, diferentseeritud tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis; Nõmme Halduskogu liikme hüvitis. 27.04.2012.
1. Ants Pilving. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas; ½ Kinnistu Tallinnas, TB002938003; 1/5 kinnistust Garaaž Tallinnas, T0028311019; Maa 1/5 omandist Raplamaal, 31701:001:0026; Maa 1/5 omandist Raplamaal, 31701:001:0028; Maa 1/5 omandist Raplamaal, 31701:001:0027; Maa 6/30 omandist Harjumaa, Saue vallas, 72704:003:0175. 7. Sõiduauto Honda-Civic 2006.a. 8. MLIIF New Energy Fund fondiosak, 985, 4905,3 EUR; PRO Kasvustrateegia osa fondiosak, 3407, 17066,34 eurot; SEB Geneetilise Farmaatsia Fond fondiosak, 1150, 10674,01 eurot; SF2-SEB Russia Fond fondiosak, 797, 8575,5 EUR; Schroder BRIC Selection Fund fondiosak, 28, 145,55 EUR, 4027,88 EUR; SEB Kasvufondi Dünaamiline Sertifikaat, 13, 12521,6 EUR; Bank VTB aktsia, 1630, 6135,39 USD; Chelyabinskiy Tsinkovyi Zavod aktsia, 990, 2133,47 USD; Egis Gyogyszergyar RT aktsia, 230, 12905,68 HUF; JSC Gazprom aktsia, 2500, 12422,82 USD; Tallinna Vesi aktsia, 716, 5362,12 EUR; AS Ekast aktsia,14, 70 000 krooni; AS Diva aktsia, 96, 96 000 krooni; Baltiamo OÜ osa, 24,5%, 9 800 krooni. 9. SEB, 2 arveldusarvet, 3 tähtajalist hoiust. Sampo pank, arveldusarve; Swedbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Dvigatel- Energeetika, nõukogu esimehe tasu; AS Mainor, juhatuse liikme tasu; Mainor Ülemiste AS, juhatuse liikme tasu; AS Tallinna Jäätmete taastuskeskus, nõukogu liikme tasu; intressid; AS SEB Elu- ja Pensionikindlustuse väljamakse; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 24.04.2012.
1. Juri Poljakov. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas; Suvila Anija vallas. 7. Sõiduauto Toyota RAF4 2006.a.; Sõiduauto X-Taype 2004.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve. 10. Swedbank, korterilaen 30056 eurot. 11. Autoliising 7013 eurot ja 4664 eurot. 12.MTÜ Vene rahvuskultuuriliste organisatsioonide ühendus Sadko Eestis; Vene Kultuurikeskus; Tallinna Soojus AS; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Haabersti Linnaosa Halduskogu liikme tasu. 30.04.2012.
1. Nelli Privalova. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas; Talu-suvila Järvamaal. 7. Sõiduauto MB-Vito, 2005.8. Ei ole. 9. Swedpank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension; Eesti Raadio, Raadio 4, honorar; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 30.04.2012.
1. Vjatšeslav Prussakov. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand Tallinnas, 7487901. 7. Sõiduauto Honda-Civic 2000.a.; Sõiduauto Toyota Avensis, 2011. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve ja tähtajaline arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension; Termaki Autopargi AS, tasu; Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise SA, palk; Tallinna Trammi-ja Trollibussikoondise AS, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Lasnamäe Linnaosa Valitsus, tasu. 25.04.2012.
1. Kadi Pärnits. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa ja kinnistu Tallinnas, 701 (ühisomand); Korteriomand Pärnus, 54985011. 7. Ei ole. 8. AS Maskello, aktsia, 89600, 89600 EUR; Kristosten AS, aktsia, 463000, 463000 EUR, Merko Ehitus aktsia, 1710, 15219 EUR; SEB Kasvufond, 24903, 112145 EUR; Swed Aktsiafond, 531, 4948 EUR; Tallinna Kaubamaja aktsia, 1458, 9359 EUR; Järvevana, aktsia, 1710, 581 EUR; Harju Elekter, 579, 1700 EUR; Mairello AS 2132, 21320 EUR; SEB fondi, 5751, 12673 EUR. 9. SEB deebetarve ja kreeditarve; Swedbank, deebetarve.10. SEB võlajääk 132000 EUR (ühiskohustus abikaasaga) 11. Ei ole. 12. Mainori Kõrgkool, palk, Tallinna Linnavolikogu liikme tasu, volikogu komisjoni esimehe tasu. 30.04.2012.
1. Rein Ratas. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, elamu, Pärnumaa, Saarde vald, 3342006; Elamumaa, elamu, kaasomandis 50% Pärnumaa, Häädemeeste vald, 3324306; Maatulundusmaa, Pärnumaa, Saarde vald, 4136006, maatulundusmaa, kaasomandis 50%, Pärnumaa, Häädemeeste vald, 3342106. 7. Sõiduauto VAZ , 1978; Sõiduauto Ford, 2006. 8. Ei ole. 9. Swedpank, arveldusarve, tähtajaline hoius; SEB, arveldusarve, tähtajaline hoius; Krediidipank, arveldusarve, tähtajaline hoius. 10. Swedpank, eluasemelaenu jääk 17345 eurot. 11. Ei Ole. 12. Jõelähtme Vallavalitsus, töötasu; Euroakadeemia, töötasu; AS Tallinna Vesi nõukogu liikme tasu; pension; OÜ Adepte Ekspert mitteregulaarne konsultatsioonitasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Nõmme halduskogu liikme tasu. 24.04.2012.
1. Andres Rozalka. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas; 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve; Sampo Pank, arveldusarve; SEB, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Sampo Pank, hüpoteek, 90000 eurot. 12. OÜ Luxvol, juhatuse liikme tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 25.04.2012.
1. Vladimir Rusnak. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Viimsi vallas; korter Tallinnas. 7. Ei ole. 8. Ergo Pensionifond, 2683,99 eurot, SEB Progressiivne Pensionifond, 5271,24 eurot. 9. SEB, arveldusarve; krediidiarve; Nordea Pank, krediitarve. 10. SEB eluasemelaen 74480,73 EUR. 11. SEB, autoliising 10186,68 eurot. 12. ITKH, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 25.04.2012.
1. Katrin Saks. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maja Tallinnas, 619101; Korter Tartus, 7. Sõiduauto Honda Accord 2006. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, krediidiarve; KBC Belgia, arveldusarve; Nordea Pank, arveldusarve. 10. Swedbank, eluasemelaenu jääk 65111 EUR. 11. Ei ole. 12. TLÜ Balti Filmi- ja Meediakool, töötasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; väljamakstud kogumispension. 25.04.2012.
1. Erik Salumäe. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Tallinnas, abikaasade ühisomand, 388601. 7. Ei ole. 8. OÜ Infobüroo Firmus, 1 osa, 639 eurot; Erik Salumäe OÜ, 1 osa, 2556 eurot; OÜ Kirjastus Uus Elu, 1 osa, 2556 eurot; OÜ Õigusbüroo Ignatius, 1 osa, 2500 eurot; Swedbank Pensionifond, 12701,17 eurot. 9. Swedbank, arvelduskonto, laenukonto, väärtpaberikonto, kogumispensionikonto. 10. AS Swedbank, kodulaen 194069 eurot (taotletud koos abikaasaga); AS Swedbank, kodukapitalilaen 1227 eurot (taotletud koos abikaasaga). 11. Hüpoteek AS Swedbank kasuks 289775 eurot; Sõiduauto liisingleping AS Swedbank Liising, 8482 eurot. 12. SA Eesti Draamateatri nõukogu liikme tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Kristiine Halduskogu liikme tasu; honorarid. 27.04.2012.
1. Igor Sedašev. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Kuusalu vallas, 65085. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve; SEB, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; halduskogu liikme tasu; pension; lepingute tasu. 25.04.2012.
1. Toomas Sepp. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand Tallinnas, 78401:111:0970 (abikaasade ühisvara); Korteriomand Tallinnas, 78401:112:1090; Kinnistu Tallinnas, 78406:601:4390 (abikaasade ühisvara). 7. Sõiduauto Citroen X-Sara 2003 (abikaasade ühisvara). 8. OÜ Vee-Ekspert osa, 3834 eurot; Swedbank, Pensionifond K3 osak; 13192,49 eurot. 9. Swedbank, arveldusarve, krediidiarve, pensionikonto, väärtpaberikonto, üleöökonto; Danske Bank AS Eesti filiaal, arveldusarve; Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, 3 arveldusarvet; AS LHV Pank, arveldusarve. 10. Swedbank, laenu jääk 116559,76 EUR. 11. Swedbank, 2 hüpoteeki 72443,86 eurot ja 102258,64 eurot. 12. AS TTTK , juhatuse esimehe lepingutasu, autokompensatsioon, mobiiltelefoni kompensatsioon; MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse juhatuse hüvitis; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; OÜ Vee-Ekspert, juhatuse liige; OÜ Termoekspert juhataja töötasu. 08.04.2012; 12.06.2012.
1. Evelyn Sepp. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand Tallinnas, 9852901; Korteriomand Tallinnas, 14381101; Maatulundusmaa Harju maakonnas, 7870802, 8/159 kaasomandist; 7. Ei ole. 8. SEB Elukindlustus; Sampo Pensionifond, 15811,88 eurot. 9. Swedbank, 3 arvelduskontot; SEB, arveldusarve; Sampo, arveldusarve. 10. AS Sampo Pank, eluasemelaen 95900 eurot; Swedbank, õppelaen 4118 eurot. 11. AS Sampo Pank, hüpoteek. 12. SA Tallinna Kultuurikatel, töötasu, transpordi ja mobiiltelefoni kompensatsioon; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 30.04.2012.
1. Ain Seppik. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Kaks elamumaad Tallinnas, 2203501 ja 2203301 (abikaasade ühisomand). 7. Ei ole. 8. Swedbank Pensionifond K2, 14439,83 eurot. 9. Swedbank, 2 arvelduskontot; Nordea Pank, 2 arvelduskontot. 10. Nordea Pank, eluasemelaen 89763 eurot (abikaasade ühislaen). 11. Nordea Pank, hüpoteek laenu tagamiseks. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; OÜ Bravotex, palk. 18.04.2012.
1. Märt Sults. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Eluase Tallinnas. 7. Sõiduauto Nissan Almera, 2000.a. 8. Swedbank Pensionifond K3. 9. Swedbank, arveldusarve; SEB, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Swedbank Liising, 20863.42. 12. Tallinna Kunstigümnaasium, palk; Tallinna Linnahalli AS, juhtimistasud; Põhja-Tallinna Valitsus, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Eesti Autorite Ühing, litsentsitasu; Sihtasutus Kultuurileht, töövõtulepingu tasu. 30.04.2012.
1. Niina Sõtnik. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. Korter Tallinnas, 9338401. 7. Sõiduauto Mazda 2011.a. 8. SEB Optimaalne Pensionifond osak, 7967,376 eurot; SEB Konservatiivne Pensionifond; 423,971 eurot. 9. SEB, arveldusarve, krediidiarve. 10. Ei ole. 11. Liising Nordea Finance Estonia AS, jääk 13336,91 eurot. 12. Tallinna Tõnismäe Reaalkooli direktori palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 04.04.2012.
1. Enno Tamm. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Tallinnas, 3027 (abikaasade ühisvara); Maatulundusmaa, Läänemaal, Hanila vallas, 16766; Maatulundusmaa Läänemaal, Hanila vallas 18396; Metsa-ja põllumajandusmaa Läänemaal, Hanila vallas, 2/3 osas 675; Maatulundusmaa Läänemaal, Hanila vallas, 2/3 osas, 3944; Metsamajandusmaa Pärnumaal, Koonga vallas, 2/3 osas 1297. 7. Sõiduauto Volkswagen Golf 2000.a; Sõiduauto Toyota Land Cruiser 90, 2002. 8. Swedbank Pensionifond K3, 13683,38 eurot. 9. SEB, 2 arveldusarvet. 10. SEB, eluasemelaen 44738,15 eurot. 11. Ei ole. 12. AS Tallinna Autobussikoondise juhatuse esimehe tasu; Isikliku sõiduauto kompensatsioon; Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis. 27.04.2012.
1. Matti Tarum. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas; Suvila Vääna-Jõesuus; Garaažiboks Tallinnas. 7. Sõiduauto Toyota Yaris, 2008. 8. Eesti Ekspress Grupp, 200 aktsiat. 9. SEB, 3 arveldusarvet; 6 kogumisarvet; 48 investeerimiskontot; Swedbank, arveldusarve, 2 investeerimiskontot. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension; Mustamäe halduskogu liikme tasu. 31.05.2012.
1. Eduard Toman. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, 2 krediidiarvet; SEB, 2 arveldusarvet, krediidiarve; Nordea Pank, krediidiarve. 10. Ei ole. 11. Swedbank, autoliisingu jääk 3281.29 eurot. 12.Vene Kultuurikeskus, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Termaki Autopargi AS nõukogu liikme tasu; Töövõtulepingud seoses esinemistega. 17.04.2012.
1. Toivo Tootsen. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Võru maakond Rõuge vald, 1465441. 7. Sõiduauto Mitsubisi Lancer, 1999. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, krediidiarve, 3 määratud maksega krediidiarve; AS SEB, arveldusarve, 2 krediidiarve; Sampo Pank, arveldusarve; Krediidipank, arveldusarve. 10. Krediidipank, eluasemelaen 5000 eurot. 11. Hüpoteek Krediidipanga kasuks, 24887 eurot; Sampo Liising, sõiduauto Nissan Qashqai, 4621 eurot; Swedbank Liising, Honda Civic, 6857 eurot. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; AS Tallinna Autobussikoondise nõukogu liikme tasu; AS Tallinna Vesi nõukogu liikme tasu; Riigikogu liikme pension. 12.04.2012.
1. Reet Trei. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas; 1/2 suvila Harjumaal, Vääna-Jõesuu külas. 7. Sõiduauto Audi A 4, 1996. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve. 10. Swedbank, 24695 eurot. 11. Ei ole. 12. Linnavolikogu liikme tasu; Põhja Prefektuuri KMB, töötasu. 30.04.2012.
1. Elmar-Johannes Truu. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas; Garaažiboks Tallinnas. 7. Sõiduauto Huyndai Accent 1998.a. 8. Venemaa Aktsiafond A-osak, 1752.10 eurot. 9. Swedbank, arveldusarve, tähtajaline hoius; SEB, tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11.Liisingleping, kasutusrent, sõiduauto Mazda 3, 2010.. 12. Parlamendiliikme vanaduspension; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Lasnamäe Halduskogu esimehe tasu; AS Tallinna Soojus, nõukogu liikme tasu. 17.04.2012.
1. Anna-Greta Tsahkna. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. 50% eluase Rae vallas, 10962202 655:001:1143; Korter 50% Pärnu linnas. 7. Sõiduauto Honda-Civic 2002.a. 8. Ei ole. 9. SEB, arveldusarve. 10. SEB võla jääk 112134,24 eurot ja 92740,15 eurot. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis. 30.04.2012.
1. Margarita Tšernogorova. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas. 7. Auto Citroen. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu, liikme tasu; Mustamäe Halduskogu liikme tasu; Sotsiaalkindlustusamet; pension; SA Tallinna Lastehaigla nõukogude liikme tasu; AS Tallinna Tööstuspark, liikme tasu, ettevõtlustulu. 25.04.2012.
1. Natalia Vaino. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Tallinnas; Maaüksus suvemajaga Paldiskis. 7. Sõiduauto Suzuki Baleno 2001.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vene Kultuurikeskus, projektijuhi palk; Sotsiaalkindlustusamet, pension; Tallinna Linnavolikogu liikme ja halduskogu esimehe kompensatsioon; Tallinna Linnahalli AS nõukogu liikme kompensatsioon; Turu-Uuringute AS tõlketööd; Töövõtulepingu töötasud. 26.04.2012.
1. Kalev Vapper. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Talu Pärnu maakonnas, 86301:003:0014. 7. Ei ole. 8. AS Emor A-aktsia, 6, 38,35 eurot; AS Tallink aktsia, 1020, 846,60 eurot; OÜ Vein ja Seltskond osak, 40, 2556,48 eurot. 9. Swedbank, arveldusarve, väärtpaberikonto, kogumispensioni konto; SEB arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, palk ja lisatasu; Tallinna Linnavolikogu liikme hüvitis; Eesti Loots, nõukogu liikme tasu. 24.04.2012.
1. Ruslana Veber. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. 2 Korterit Tallinnas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, tähtajaline arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Karjamaa Gümnaasium, palk; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Lasnamäe Linnaosa Valitsus; AS Tallinna Soojus; SA Tallinna Hambapolikliiniku tasu; Lasnamäe Vene Gümnaasiumi tasu. 23.04.2012.
1. Andra Veidemann. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand Tallinnas, 38461, kaasomand. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB , arveldusarve, kaardikonto. 10. SEB, hüpoteeklaen, 5742 eurot; Eluasemelaenu käendamine, 127786 eurot.. 11. Ei ole. 12. Riigikogu pension; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu. 30.04.2012.
1. Andres Öpik. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand kaasomandis Tallinnas. Kinnistu Vihula vallas. 7. Mazda 6; Toyota Aygo. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, tähtajaline hoius; Nordea Pank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Nõmme Linnaosa Valitsus, palk; SA Archimedes leping; SA ETF leping; Tallinna Tehnikaülikool, palk; Tallinna Tehnikaülikool leping; EAS palk; OÜ TTÜ Sport juhtimistasu; Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; Eesti Teaduste Akadeemia, tasu; Tartu Ülikool, töövõtuleping; OÜ Olion, rent, üür; Eesti Haigekassa, haigushüvitis. 21.04.2012.
1. Avo Üprus. 3. Tallinna Linnavolikogu liige. 4. Tallinna Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Harjumaal, Harku vallas; Maatulundusmaa Saaremaal, Laimjala vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB 2 arveldusarvet, tähtajaline hoius; Swedbank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnavolikogu liikme tasu; EELK Tallinna Peeteli koguduse õpetaja tasu; teadus- ja õppetööst saadavad tasud ja honorarid. 27.04.2012.

Seotud lood:

Tallinna Linnavalitsuse liikmed
1. Taavi Aas. 3. Abilinnapea. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste D7, ametipalk 2774 EUR-i kuus. 6. Elamumaa, Jõgeva, Põltsamaa linn, 500035, ühisomand; maatulundusmaa, Jõgevamaa, Põltsamaa vald, 2676635, ühisomand 7. Ei ole. 8. OÜ Maastro Kaubandus, osa, 1, 1278,23 EUR-i, 1278,23 EUR-i; OÜ Netmaster, osa, 1, 2684,29 EUR-i, 2684 EUR-i; SEB Kasvufond, osak, 56,101500, 5,89303 EUR, 330,61 EUR; Swedbank, Pensionifond K2, osak, 17005,68; 0,83621 EUR-i, 14220,32 EUR-i. 9. Swedbank AS, arveldusarve, 1; SEB Pank AS, arveldusarve, 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Põltsamaa Varahaldus juhatuse liikme tasu; AS Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikme tasu; TAK nõukogu esimehe tasu; Eesti Linnade Liidu juhatuse esimehe tasu; MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus juhatuse liikme tasu; AS Ida Tallinna Keskhaigla nõukogu esimehe tasu; isikliku sõiduauto ametialaseks kasutamiseks hüvitis. 27.04.2012.
1. Kalle Klandorf. 3. Abilinnapea. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste D7, ametipalk 2774 EUR-i kuus. 6. Eramu, Harjumaa, Tallinn, T0006034018, ühisvara 50%. 7. MB E 200, 2011. 8. OÜ Cellarius, osak, 1, 40 000 EEK-i, ühisvara 50%. 9. SEB arvelduskonto, 1, SEB kaardikonto, 1; Swedbank arvelduskonto, 1. 10. Ei ole. 11. Eluaseme laenulepingu käendus, investeerimise laenulepingu käendus, auto liisingleping 28 354 EUR-i. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 23.04.2012.
1. Mihhail Kõlvart. 3. Abilinnapea. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste D7, ametipalk 2774 EUR-i kuus. 6. Korter, Harjumaa, Tallinn, 11708101; korter, Harjumaa, Tallinn, 3368201; korter, Harjumaa, Tallinn, 16620401; elamumaa, Harjumaa, Viimsi vald, 11805802; elamumaa, Harjumaa, Viimsi vald, 11806202; maatulundusmaa, Harjumaa, Loksa vald, 3327202; elamumaa, Harjumaa, Viimsi vald, 89001:003:1452 (1/2 kaasomandist); elamumaa, Harjumaa, Viimsi vald, 89001:003:1453 (1/2 kaasomandist). 7. Mazda 6, 2011. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arvelduskonto, 1, krediitkonto 1 ; SEB, arvelduskonto, 1 . 10. Swedbank, hüpoteeklaen, 60913,32 EUR-i; SEB, eluasemelaen, 27402,06 EUR-i. 11. sõiduauto liisingleping, 24631 EUR-i. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 30.04.2012.
1. Merike Martinson. 3. Abilinnapea. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste D7, ametipalk 2774 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Tallinn, T0023893024; kinnistu, Harju, Harku, 19801:008:0200. 7. Sõiduauto Toyota Corolla, 2005. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, 1; SEB, arveldusarve, 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikme tasu; AS Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikme tasu; SA Tallinna Lastehaigla nõukogu liikme tasu; pension; isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis,. 24.04.2012.
1. Arvo Sarapuu. 3. Abilinnapea 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste D7, ametipalk 2774 EUR-i kuus. 6. Elamu, Järvamaa, Roosna-Alliku vald, 1356236; korter, Harjumaa, Tallinn, 22601; korter, Paide, 519436; korter, Tartu, 4647303; elamud, Paide, 34336. 7. Ei ole. 8. AS Kingstor, lihtaktsia, 200, 63,9116 EUR-i, 12782,32 EUR-i; AS Neli Kuningat, lihtaktsia, 200, 63,9116 EUR, 12782,32 EUR; AS Atko Grupp, lihtaktsia, 400, 63,9116 EUR-i, 25564,64 EUR; OÜ Kingstor Capital Grupp, 10, 63,912 EUR-i, 639,12 EUR-i; OÜ AT&M KONSULT osatäht, 1, 1278,0 EUR, 2556,0 EUR. 9. SEB, arveldusarve, 1; Swedbank, arveldusarve, 1. 10. SEB, eluasemelaen, 74347,22 EUR-i, abikaasaga ühiselt; Swedbank, eluasemelaen, 73527,02 EUR-i, abikaasaga ühiselt. 11. Käendusleping, tütre õppelaen, Swedbank, 6710,72 EUR-i. 12. Riigikogu Kantselei, Riigikogu liikme töötasu; AS Atko Grupp, nõukogu liikme tasu; AS Järvamaaa Haigla, nõukogu liikme tasu; SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus, nõukogu liikme tasu; AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus nõukogu liikme tasu; AS Tallinna Tööstuspargid, nõukogu liikme tasu; isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 27.04.2012.
1. Eha Võrk 3. Abilinnapea 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste D7, ametipalk 2774 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Harjumaa, Tallinn, 24485701; elamumaa, Saare maakond, 320834. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB, arvelduskonto, 2; Nordea pank, arvelduskonto, 3. 10. Nordea Bank Finland Plc, eluasemelaen, 16672,45 EUR-i. 11. Nordea Finance Estonia AS, sõiduauto kasutusrent, 6089,21 EUR-i, 121 EUR-i. 12. Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus, nõukogu liikme tasu; Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik, nõukogu liikme tasu; isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 24.04.2012.
Tallinna linnapea Edgar Savisaar on esitanud oma majanduslike huvide deklaratsiooni siseministrile ning vastavalt Korruptsioonivastase seaduse § 15 lg 2 avalikustatakse tema deklaratsiooni andmed Riigi Teataja Lisas.

Tallinna linna ametiasutuste juhid
1. Küllo Arjakas. 3. Linnaarhiivi juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2078 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Harjumaa, Tallinn, 1/6 mõttelist osa kinnistust, 399301, ühisomand; korteriomand, Tartumaa, Tartu, 5147603, ühisomand; korteriomand, Harjumaa, Tallinn, 8363901, ühisomand; mittetulundusmaa, Pärnu, Tahkuranna, 23017. 7. Sõiduauto Audi A4, 2004, ühisomand. 8. SEB Optimaalne Pensionifond, osakud, 18066, 0,80621 EUR-i, 14565,73 EUR-i.; OÜ Ajalooekspert, osak, 1, 2660 EUR-i, 2660 EUR-i. 9. SEB, arvelduskonto, 1, kogumispensionikonto 1; Nordea Pank, arvelduskonto, 1. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Eesti Loto, AS Tallinna Lennujaam, Sihtasutus Autorihüvitusfond, Eesti Mündiäri OÜ, AS Eesti Ajalehed, Menu Kirjastus OÜ, Eesti Päevalehe AS, OÜ Sola Integra, SA Kultuurileht, Tallinna Noorteklubi Kodulinn, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, AS Postimees. Tulu liigid: töövõtuleping, litsentsitasu, isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 22.04.2012.
1. Anu Hallik-Jürgenstein. 3. Tallinna Linnaplaneerimise Amet. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C11, ametipalk 2499 EUR-i kuus. 6. Korter, Eesti, Tallinn, Lasnamäe, 16618401; korter, Eesti, Tallinn, Põhja-Tallinn, 5895001; parklakoht, Eesti, Tallinn, Põhja-Tallinn, 5906201; korter, Eesti, Pärnu, 1743605; panipaik, Eesti, Tallinn, Põhja-Tallinn, 5905701. 7. Ei ole. 8. Swedbank, pensionifond K1, 1952,119, 0,77589, 1514,63; Swedbank, pensionifond K3, 7515,391, 0,95781, 7198,32. 9. Swedbank, arveldusarve, 1, krediitkaardi konto 1, pensionikonto 1; DNB Nord arvelduskonto 2, laenukonto, 3. 10. DNB Nord, 128 627,64 EUR-i; Swedpank, 61006 EUR-i, kaastaotleja. 11. Hüpoteek DNB Nord kasuks, 29628,90 EUR-i, hüpoteek DNB Nord kasuks 56265 EUR-i. 12. Ühekordne ESA komisjoniliikme tasu, isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 25.04.2012.
1. Andres Harjo. 3. Tallinna Transpordiameti juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C11, ametipalk 2499 EUR-i kuus. 6. Korter, Harjumaa, Tallinn, 7094401 ühisvara; maatulundusmaa, Lääne Viru maakond, Kadrina vald, 123831, ühisvara; maatulundusmaa, Lääne Viru maakond, Kadrina vald, 5230431, ühisvara. 7. Ei ole. 8. SEB progressiivne pensionifond, 12206,654, 092669, 11311,78; Swedbank Life Insurance leping PSP-2, 2011 tasutud 358,28 EUR. 9. SEB, arvelduskonto, 1, SEB kaardikonto, 1. 10. Ei ole. 11. Sõiduauto liisinglepingu käendus.12. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, juhatuse liikme tasu, isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 05.04.2012.
1. Aini Härm. 3. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2218 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Harju, Tallinn, Kesklinn, 5964001; korteriomand, Harju, Tallinn, Kesklinn, 15794001; mitteeluruum, Harju, Tallinn, Kesklinn, 5972601; kinnistu, Harju, Tallinn, Põhja-Tallinn, 1548701; kinnistu, Harju, Saku, Harju, 4157202. 7. Ei ole. 8. Tallink Grupp, LA, 1356, 0,655 EUR, 991,24 EUR; Ekspress Grupp, LA, 200, 1,088 EUR, 217,60 EUR; SEB, Optimaalne pensionifond, 2328,568, 0,80794 EUR, 1881,34 EUR; SEB, Progressiivne pensionifond, 6634,696, 0,92177 EUR, 6115,66 EUR. 9. Swedbank, arveldusarve, 1; SEB, arveldusarve 1, krediidit 2, kogumispension 1, investeerimis 1; Nordea, krediidit 1. 10. SEB, eluasemelaen, 22199,06 EUR. 11. Sõiduauto liisingleping, 2716,99 EUR-i, 334,20 EUR-i; hüpoteegid SEB kasuks summades 13709,0486 EUR-i ja 29143,7117 EUR-i. 12. Sihtasutuse Tallinn 2011 nõukogu liikme tasu, SA Tallinna Terevisioon nõukogu liikme tasu, Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 30.04.2012.
1. Rein Ilves. 3. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2218 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Harju, Tallinn, 14510001, ühisvara; talu, Viljandi, Saarepeedi, 2131339. 7. Ei ole. 8 Ei ole. 9. SEB, arvelduskonto, 1, kaardikonto, 1. 10. SEB, eluasemelaen, 39944,78 EUR-i, ühiskohustus; SEB, eluasemelaen, 45618,46 EUR-i, abikaasade ühiskohustus. 11. Ei ole. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 30.04.2012.
1. Olga Ivanova. 3. Lasnamäe linnaosa vanem. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2218 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Harju, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 15823701. 7. Ei ole. 8 Ei ole. 9. SEB, arvelduskonto, 1, Swedbank, arvelduskonto, 1. 10. Eluasemelaen, 34786, 37 EUR-i. 11. Ei ole. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 26.03.2012.
1. Marek Jürgenson. 3. Haabersti Linnaosa vanem. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2078 EUR-i kuus. 6. Elamumaa, Harjumaa, Viimsi vald, 89001:003:1294; korter, Harju, Tallinn, 186483. 7. Mootorratas Yamaha Drag Star, 1999. 8 OÜ Mamma Benita Kulinaaria, osa, 50%, 1278 EUR-i, 1278 EUR-i; OÜ Chiggy Kaubandus, osa, 100%, 2556 EUR-i, 2556 EUR-i. 9. SEB, arvelduskonto, 1, väärtpaberikonto 1; Swedbank, arvelduskonto, 1. 10. SEB, 65080 EUR-i. 11. Ei ole. 12. SA Tallinna Hambapolikliinik nõukogu liikme tasu, Ettevõtluse toetamise ja krediidi haldamise SA nõukogu liikme tasu, isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 30.04.2012.
1. Helle Kalda. 3. Mustamäe linnaosa vanem. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C8, ametipalk 2078 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Harjumaa, Tallinn, 16639801, ühisomand; elamu, Jõelähtme vald, 1524002, ühisomand; elamu, Tallinn, 659001, 1/10 kaasomanik, ½ osas ühisomanik. 7. Mootorpaat Neptun, 1978, ühisomand; sõiduauto Peugeot 309 XR, 1991, ühisomand; sõiduauto Toyota Avensis 1,8 VVT CVT, 2010, ühisomand. 8. Ei ole. 9. Swedbank, Visa Elektron, 1; SEB Pank, Visa Elektron, 1, Master Card 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Sihtasutus Tallinna Lastehaigla nõukogu liikme hüvitis, isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 20.04.2012.
1. Karin Kask. 3. Perekonnaseisuameti juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2218 EUR-i kuus. 6. Elamu, Harjumaa, Raasiku, 12415, ühisvara; korter, Harjumaa, Tallinn, 22255601, ühisvara. 7. Sõiduauto Peugeot 406, 2004, ühisvara. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, 1; Nordea pank, arveldusarve, 1, laenuarve, 1. 10. Nordea pank, 61 397 EUR-i. 11. Ei ole. 12. Aruküla kultuuriselts, töötasu. 24.04.2012.
1. Vahur Keldrima. 3. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C10, ametipalk 2359 EUR-i kuus. 6. Ühisvara abikaasaga: korteriomand, Harjumaa, Tallinn, 2308001; korteriomand, Harjumaa, Tallinn, 9715701; korteriomand, Harjumaa, Tallinn, 21687401; korteriomand 24014301, hooneühistu osa Tallinnas; kinnistu 1643032, Lääne maakonnas. 7. Sõiduauto Toyota Landcruiser, 1999; paat Terki, 1979; haagis Respo, 2008. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, 2, laenuarve 2, reservhoius; Swedbank, arveldusarve 2. 10. Nordea Pank, 19954 EUR-i. 11. Kaks hüpoteeki korteriomandil nr 2308001; hüpoteek korteriomandil 9715701; hüpoteek kinnistul 2185401; AS Nordea Finance Estonia, sõiduauto kasutusrent. 12. AS Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikme tasu; AS Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikme tasu; isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 27.04.2012.
1. Mihhail Korb. 3. Kesklinna linnaosa vanem. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2218 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Harjumaa, Tallinn, 23295901, ½ kaasomandist. 7. Sõiduauto Subaru, B9 Tribeca, 2007. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, 1; SEB, arveldusarve, 2; DnB Nord Pank, arveldusarve, 1. 10. DnB Nord Pank, 50232 EUR-i, kodulaen. 11. DnB Nord Liising, 12432 EUR-i, sõiduauto liising. 12. SA Tallinna Vene Muuseum, juhatuse liikme tasu; MTÜ ECOMEN, õppetöö, isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 27.04.2012.
1. Erki Korp. 3. Nõmme linnaosa vanem. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C8, ametipalk 2078 EUR-i kuus. 6. Eluase, Pärnumaa, Pärnu, 599205; eluase, Harjumaa, Viimsi vald, 784952. 7. SKODA SUPERB, 2011. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arvelduskonto, 2. 10. Swedbank, eluasemelaen, 72922,14 EUR-i. 11. RentEst OÜ, sõiduauto rendileping, 60 kuuks alates 19.05.2011, kuumakse 456 EUR-i. 12. Teadus- ja õppetööst saadavad tasud. Tartu Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, Tallinna Ülikool, SA Arhimedes, Tallinna Ehituskool, Tallinna Laste turvakeskus, Kristiine Linnaosa Valitsus (halduskogu liige ja komisjoni esimees) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 01.06.2012.
1. Hilja-Anne Merzin. 3. Tallinna Linnavolikogu Kantselei juhataja. 4. Tallinna Linnavolikogu Kantselei. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2218 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Harjumaa, Tallinn, 12863501, ühisvara; kinnistu, Läänemaa, Nõva vald, 53101:001:0140, ühisvara. 7. Sõiduauto KIA Sephia, 1998; sõiduauto VW Passat, 2003. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arvelduskonto, 1, tähtajaline hoius, 5; Krediidipank, tähtajaline hoius, 4; Sampo Pank, tähtajaline hoius, 4; SEB, tähtajaline hoius, 3. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension. 21.03.2012.
1. Andrei Novikov. 3. Kristiine linnaosa vanem. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C8, ametipalk 2078 EUR-i kuus. 6. Elamumaa, Harjumaa, Tallinn, Lasnamäe, 195664101; elamumaa, Harjumaa, Tallinn, Lasnamäe, 19545101 (parkimiskoht); elamumaa, Harjumaa, Tallinn, Lasnamäe, 1954201 (parkimiskoht); Garaaziboks, Maardu. 7. Toyota Avensis 2010. 8 Ei ole. 9. SEB, arvelduskonto, 1, Swedbank, arvelduskonto, 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 11.04.2012.
1. Andres Pajula. 3. Haridusameti juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C12, ametipalk 2640 EUR-i kuus. 6. Elamumaa, Harjumaa, Saue, 72801:001:0190, H 684, ühisvara. 7. Peugeot 406, 2003. 8. Swedbank, fondiosak 30E, 1088, 10,53 EUR, 11471 EUR; Swedbank, Ida-Euroopa aktsiafond E, 321, 7,46 EUR-i, 2397 EUR-i; Swedbank, Venemaa aktsiafond E, 269, 16,15 EUR-i, 4354 EUR-i. 9. Swedbank, arveldusarve, 2, krediitkaart, 1; SEB, arveldusarve, 1. 10. Swedbank, 5359 EUR-i. 11. Sõiduauto kasutusrent. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis, Saue Linnavolikogu liikme hüvitis. 21.04.2012.
1. Otto Popel. 3. Keskkonnaameti juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2218 EUR-i kuus. 6. Korter, Harjumaa, Viimsi, 10043602/10047202. 7. Mootorratas Honda NX650, 1991; mootorratas Kawasaki ZX-7R, 2002. 8. Baltic Maritime Service, osa, 10%, 1303,79 EUR, 13037, 97 EUR-i; Bonus Holding, osa, 10%, 25,56, 255,64 EUR-i. 9. Swedbank, arveldusarve, 2, kogumispensioni konto 1, väärtpaberikonto 1, SEB, arveldusarve, 1. 10. Swedbank, 15359,65 EUR-i, Swedbank, 31086,79 EUR-i, Swedbank 61011,80, EUR-i. 11. Ei ole. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis . 27.04.2012.
1. Monica Rand. 3. Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C10, ametipalk 2359 EUR-i kuus. 6. Elamumaa, Harjumaa, Tallinn, 12752301; elamumaa, Pärnumaa, Pärnu, 80205. 7. Audi A3, 2008. 8. Swedbank pensionifond K3, 6313,923, 0,97780, 6173,75 EUR-i. 9. Swedbank, arveldusarve, 1, krediidiarve, 1; SEB, arveldusarve, 1; Nordea pank, arveldusarve, 1. 10. Swedbank, eluasemelaen, 56427,79 EUR-i. 11. Autoliising, 11875,26 EUR-i; eluasemelaenu käendus. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 27.04.2012.
1. Toomas Sepp. 3. Tallinna linnasekretär. 4. Tallinna Linnakantselei. 5. Palgaaste C13, ametipalk 2774 EUR-i kuus. 6. Korruselamumaa, Harjumaa, Tallinn, 112019011, ½ osa isiklikus omandis; elamumaa (ühisvara), Läänemaa, Noa-Rootsi vald, 1928532; elamumaa (ühisvara), Harjumaa, Tallinn, 3987. 7. Nissan Qashqai 2009. 8. Shoti Klubi Kinnisvara OÜ, osa, 1, 3195,58 EUR-i. 9. SEB, lihtarve, 1; pensionifond; Swedbank, lihtarve, Danske Bank AS Eesti Filiaal, lihtarve, pensionifond. 10. Ei ole. 11. Sõiduauto Nissan X Trail, 2008, kasutusliising. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis; Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse SA nõukogu liikme tasu, SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik, nõukogu liikme tasu; loengutasud, ekspertiisitasud, tasu osalemise eest valimiskomisjoni töös. 23.04.2012.
1. Karin Tammemägi. 3. Põhja-Tallinna vanem. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2218 EUR-i kuus. 6. Maatulundusmaa, Lääne-Virumaa, Kadrina, 1122431 (1/2 ühisvarast). 7. VAZ 21053, 1991; Ford Mondeo, 1993; Opel Monterey 1993; Toyota Avensis, 2001; sõudepaat kat D, 1978; veoauto Volvo FH12, 2002; buss Neoplan N122, 1989, buss Mercedes-benz 1993, buss Mercedes-benz 2001, (kõik sõidukid 1/2 ühisvarast). 8. TT Transfer OÜ, osak, 1072, 1 EUR, 1072 EUR-i. 9. SEB, arveldusarve, 1, krediidiarve 1; Swedbank, arveldusarve, 1. 10. SEB, eluasemelaen, 23335,31 EUR-i, püsimakse krediitkaart 2336,86 EUR-i, hüpoteeklaen 3477,80 EUR-i. 11. Ei ole. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 30.04.2012.
1. Kairi Teniste 3. Tallinna Ettevõtlusameti juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C11, ametipalk 2499 EUR-i kuus. 6. Korter Tallinnas, 106514 , abikaasade ühisvara; kinnistu Tallinnas, 25655601, abikaasade ühisvara; kinnistu, Harju maakond, Kuusalu vald, 13685202. 7. Sõiduauto Opel Astra, 1997. 8. Nordea Pensionifond A, 21184, 0,88, 18648. 9. Swedbank, arveldusarve, 1. 10. Eluasemelaen, Swedbank, 138553 EUR. 11. Sõiduauto Toyota Corolla kapitalirent, Hansaliising; hüpoteek Swedbank kasuks, abikaasa eluasemelaenu tagatis. 12. Tallinna Lauluväljaku AS nõukogu liikme tasu, Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise SA nõukogu liikme tasu, SA Tallinna Kultuurikatel nõukogu liikme tasu, AS Tallinna Tööstuspargid nõukogu liikme tasu, SA Tallinna Tehnoloogiapargi nõukogu liikme tasu, Ettevõtluse Arendamise SA nõukogu liikme tasu, Korteriühistu juhatuse liikme tasu, isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 27.04.2012.
1. Tiit Terik. 3. Pirita linnaosa vanem. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C8, ametipalk 2078 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Harjumaa, Viimsi, Randvere, 89001:010:3049, ühisomand. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, arveldusarve, 1; SEB, arveldusarve, 1; Nordea Pank, arveldusarve, 1; Sampo Pank, arveldusarve, 1. 10. Swedbank, eluasemelaen, 19096 EUR-i. 11. DNB Nord Liising AS, sõiduauto liising; eluasemelaenu hüpoteek Swedbank kasuks. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis; SA Õpilasmalev nõukogu liikme tasu. 30.04.2012.
1. Einike Uri. 3. Linnavaraameti juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C9, ametipalk 2218 EUR-i kuus. 6. Korteriomand, Harjumaa, Tallinn, 6516301 (kaasomand, ½), elamumaa. 7. Toyota Corolla Verso, 2005. 8. Swedbank pensionifond K3, osakud, 13722,253, 0,96203, 13201, 22 EUR-i. 9. Swedbank, arvelduskonto, 1, kogumispensionikonto, 1, krediidikonto, 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis. 11.04.2012.
1. Ain Valdmann. 3. Kommunaalameti juhataja. 4. Tallinna Linnavalitsus. 5. Palgaaste C12, ametipalk 2640 EUR-i kuus. 6. Garaažiboks Tallinn, ühisvara; kinnistu, Harjumaa, Saue vald, 733, ühisvara; korteriomand, Pärnumaa, Pärnu, 1790505, ühisvara. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank, lihtarve, 1. 10. Ei ole. 11. DnB Nord Liising AS, sõiduauto liising (ühiskohustus). 12. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitis; õppetöö tasu. 26.04.2012.