Aina enam pöördub psühhiaatri poole lapsi, kellel pole selleks oma lapsevanema luba

 (42)
Tallinna Lastehaigla vastsündinute intensiivravi perepalatid
Foto on illustreerivFoto: Foto: Tallinna Lastehaigla, SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond

Õiguskantsler palub sotsiaalministril kaaluda seadusemuudatust, mis võimaldaks alaealistel pöörduda psühhiaatri poole ilma lapsevanema loata.

Psühhiaater on ainus eriarst, kelle juurde pöördumiseks vajab alla 18-aastane vanema luba. See on tekitanud olukorra, kus iga-aastaselt on juhtumeid, milles abi otsivad lapsed ei saa abi, sest nende vanemad on kategooriliselt psühhiaatrilise abi vastu. Seda ka neil juhtudel, kui laps ise abi tahab ning arstigi meelest abi osutamine põhjendatud.

Nii ei võimalda tänane seadusandlus aidata neid lapsi, kes on hädas depressiooni, söömishäirete või sõltuvustega. Kõiki teisi tervishoiuteenuseid reguleerib võlaõigusseadus. Eraldi on psühhiaatrilise abi seadus, mis ei võimalda hinnata alla 18-aastase küpsust arstil. Seadus välistab ilma igasuguste eranditeta laste ja noorte iseseisva otsustusõiguse.

Kuigi üldiselt pöörduvad alla 18-aastased eriarsti juurde siiski koos oma vanemaga, on aina sagedamini psühhiaatriakabinetide uste taga noored üksinda. Tihti selgub küsitluse käigus, et lapsevanema kaasamine ravisse pole lapse huvides. Nii on näiteks neil juhtudel, kui laps on perevägivalla ohver või teda on väärkoheldud.

Õiguskantsler selgitab kirjas sotsiaalminister Tanel Kiigele, et seadusemuudatus on vajalik just nende noorte aitamiseks, kes enda heaolu kaitsmiseks ei taha kaasata raviprotsessi oma vanemaid.