AIDSi suremus on rängalt tõusnud

 (67)
Stop AIDS
Corbis/Scanpix

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse värske raporti andmetel on AIDSi suremus Eestis viimastel aastatel rängalt kasvanud.

Murettekitava tendentsina tuuakse täna Brüsselis avaldatud raportis välja kõrge AIDSi suremus Portugalis, Eestis, Hispaanias ja Lätis, teatas Tervise Arengu Instituut.

Kui viimases kahes riigis on täheldatud AIDSi suremuse osas langustendentsi, siis Eestis on tõusnud AIDSi suremus 11,9-lt juhult miljoni elaniku kohta 2005. aastal kuni 17,1 juhuni miljoni elaniku kohta 2006. aastal.

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 2008. aasta aruanne annab ülevaate uimastiprobleemidest Euroopa Liidu 27 liikmeriigis, Horvaatias, Türgis ja Norras. Raport toob esile Eesti edusammud süstlavahetusteenuse laiendamisel ja asendusravi kättesaadavuse tagamisel.

Aastaaruandes märgitakse, et perioodil 2005-2006 on Eestis süstlavahetuspunktide vahendusel jagatud süstalde arv aastas ühe süstiva narkomaani kohta tõusnud 2 korda, kuid arvestades süstivate narkomaanide rahvastikurühma suurust, oleks vaja teenuseid antud sihtrühmale veelgi laiendada. Võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega on süstivate narkomaanide levimus Eesti kõrge.

Murettekitav on uute opioidide süstijate arvukuse kasv Euroopas. Eestis, Leedus, Austrias ja Rumeenias oli üle 40% süstijatest alla 25-aastased.

Raportis märgitakse, et narkootikumide üledoosi tagajärjel surnud inimeste keskmine vanus Euroopas üldiselt kasvab. Samas nenditakse, et Eestis, Bulgaarias, Kreekas, Lätis, Luksemburgis, Austrias ja Rumeenias on enamik narkootikumide tarbimise tagajärjel surnud narkomaanidest alla 25-aastased. Eestis registreeriti 2006. aastal üle 71 sünteetiliste opioidide (3-metüülfentanüül) mürgitusest põhjustatud surmajuhtumi.

Andmed näitavad, et asendusravil olevate patsientide osakaal on üldiselt tõusnud enamikes ELi liikmesriikides, eelkõige Tšehhis (42%), Poolas (26%), Soomes (25%), Eestis (20%), Rootsis (19%) ja Norras (15%).

Narkootikumide kasutamisega seotud uute HIV-nakkusjuhtude arv näitab langustendentsi kogu ELis. Peale 2001. aasta HIV epideemiat vähenes uute HI-viirusega nakatumiste arv süstivate narkomaanide hulgas, kuid on stabiliseerunud ikkagi kõrgele tasemele.

Raport märgib, et amfetamiini ja ecstasy tarvitamine on levinud enam Tšehhis, Eestis ja Ühendkuningriikides. Enamik Euroopas konfiskeeritud amfetamiinist toodetakse Hollandis, Poolas, Belgias ning vähesel määral ka Eestis ja Leedus.

Kord aastas esitletavad EMCDDA aastaaruanded annavad ülevaate narkootikumide tarbimise levimusest ja harjumustest, pakkumisest ja kättesaadavusest, ravist jm.