Abilinnapea nõunik: ma ei ole valvekommentaator, kes erakonna käsul kahvatu näoga arvuti taga istub

 (200)
Jelena Kalbina
Jelena KalbinaFoto: Ilmar Saabas

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi nõunik Jelena Kalbina kommenteeris intervjuus Delfile, et tema tööandjaks on Tallinna linnavalitsus ja mitte Keskerakond. Kalbina sõnul pole mingeid kolmetunnilisi internetiportaalides kommenteerimise graafikuid, millest kirjutas Eesti Ekspress.

Kuidas valitakse välja need ametnikud, kes kommenteerimisgraafikusse sisse kirjutatakse?

Kui üldse toimub kommenteerimine, siis toimub see muudest kohustustest vabal hetkel ja kui on aega arvuti taga viibida. Ametnike tööpäev sisaldab palju erinevaid asjatoimetusi ja toolil taguotsa laiaksistumine nende hulka ei kuulu.

Kui seda teevad nii referendid, nõunikud, aga ka arenguteenistuse ametnikud, siis kas on mingid ametikohad, kuhu kandideerides peaks arvestama sellise tööülesandega?

Igal tööle kandideerijal on võimalus tutvuda pakutava töökoha ametijuhendiga, mille kaudu on võimalik tulevaste kohustustega end kurssi viia. Kõikide Tallinna linnakantselei ja Tallinna linnavalitsuse töötajate ametijuhendid on saadaval aadressil http://www.tallinn.ee.

Kas monitooring-kommenteerimine on töökohustustesse kuidagi sisse kirjutatud? Või näiteks Teie kolleegi Triin Lukki puhul – kas graafiku koostamine on tema töökohustuste hulgas?

Üheski ametijuhendis ei ole võimalik välja lugeda kommenteeimise kohustust. Küll aga on seal monitooringute koostamine.

Seotud lood:

4.3 Igapäevaselt töövaldkonda puudutavate infokanalite jälgimine ja monitooring. Monitooringu tulemuste kokkuvõtete tegemine ja esitamine. Valdkondi puudutavates väitlustest osavõtmine.

Kui oma küsimuses pidasite silmas just tööalaste uudiste monitooringut, siis antud töökohustus on vaid referentide ja nõunike ametijuhendis. Tööandja otsusel on eraldi välja töötatud ülesanded kõigile töötajatele, kus mõnedel on see kohustus ja mõnedel ei ole. Täpsema ülevaate saamiseks soovitan Teil tutvuda huvipakkuvate töötajate ametijuhenditega.

Mis saab siis, kui monitoorimise-kommenteerimise kohustust Teie või keegi sellest seltskonnast ei täida?

Palun mitte panna võrdusmärk monitoorimise ja kommenteerimise vahel.

Tõsi, monitooringu kohustus on küll mõnede töötajate ametjuhendites olemas. Kui seda eirata, siis saab seda tõlgendada töökohustuste mittetäitmisena.

Küll aga ei ole üheski ametijuhendis töötajatele määratud kommenteerimise kohustust ega pole ka sellekohast keeldu, seega on kommenteerimata jätmine vabatahtlik ja tööandja poolt pole sanktsioonid võimalikud.

Kommenteerimine on vaba valik enda arvamuse väljendamiseks ja seda võib iga töötaja teha omal soovil tööst vabal hetkel ja kui teemakäsitlus on informeeriv või vale informatsiooni ümber lükkav, siis ka loodetavasti kõigile kasulik.

Millise väljaande kommentaariumis Te enim aega veedate?

Olen seda pikemalt kommenteerinud enda artiklis, mis ilmus 1.mail Kesknädala ajalehes. Allpool lõik vastusest:

"Jah, vastan tõesti juhtudel, kui arutelu on mõistlik ja probleem vajab selgitust. Linnaametnikuna on mul nii mõnestki teemast selgem ettekujutus kui kuulujutu ja klatši tasemel lahmijatel." Väljaannetest jälgitakse kõiki olemasolevaid infokanaleid ja reageeritakse teemadele, mis on huvipakkuvad või informatiivsed, sõltumata milline väljaanne on uudise tekitanud.

Mida Te tavaliselt kommentaariumis kirjutate?

Küsimusest jääb mulje, et ma justkui päevad läbi jahun soolapuhujatega interaktiivses keskkonnas ja valan sinna välja viha täis solvavaid kommentaare või ülistan taevani oma erakonda nagu fanaatilise ususekti esindaja. Ei, ma ei tee seda. Ja ma ei ole üldse kuri või kogu maailma peale solvunud inimene.

Olen rahul oma töö, elu ja ümbruskonnaga. Pean ennast ka piisavalt viisakaks ning valin alati hoolega, mida ma kirjutan ja mida ma räägin. Ma ei ole valvekommentaator, kes erakonna käsul kahvatu näoga arvuti taga istub ja mul ei ole teile esitada oma teenete nimekirja koos viimaste loomingu tulemustega. Ma ei mäleta, mis olid need viimased märkused, mida ma viimati internetikeskkonda jätsin, sest on palju tööd, mida on vaja teha. Juhul, kui lähiajal juhtub nii, et ma tõepoolest avaldan mõne uudise all oma arvamust, olen meeleldi valmis seda ka Delfile avalikustama.

Kas Te avastate tihti, et ka teised erakonnad on kommentaariumis aktiivsed?

Kuna Eesti Ekspress "teadis" kõike meie töötajate kohta, siis ta kindlasti teab ka teiste kohta. Midagi uut enda seisukohtade tutvustamiseks on raske välja mõelda. Kommenteerimine on aastast aastasse ahvatlenud paljusid - nii eraisikuid kui parteisid. Mitmed ajakirjanikud on ka varasemal ajal viidanud teiste erakondade kommenteerimise peale. Seda on teinud näiteks Dannar Leitmaa oma Eesti Ekspressis avaldatud artiklis, millest kommenteerimise väitlus alguse sai.

9. detsembril 2010. aastal ilmus näiteks Ekspressi veebilehel Priit Hõbemägi paljastav artikkel pealkirjaga “Paljastus: kommentaatori pseudonüümi taga peitus Reformierakonna tipp-poliitik". Artiklis väitis autor, et Twitteris Vaikse Doni nime all aasta jooksul säutsus Reformierakonna hall kardinal Rain Rosimannus. Piit Hõbemäge tsiteerides üks silmapaistvamaid eesti poliitikuid “kritiseeris halastamatult kõiki peale Reformierakonna”. “Oma sauna said president, õiguskantsler, majanduseliit, meedia, poliitsotsioloogid jt – ühesõnaga, kõik, kes poliitikaga kas või servapidi kokku puutuvad. Sõnumite sisu ja toimetuse kasutuses olevat infot analüüsides võib Rosimannuse autorlust pidada vägagi tõenäoliseks, kuigi ta seda otsesõnu ei ole kusagil tunnistanud.“

Teiste erakondade kommenteerimisele on samuti vihjanud tuntud ajakirjanikud nagu Kärt Anvelt, kirjanik Andrus Kivirähk ja teised. Imekombel vaid linnavalitsuse töötajad on pälvinud nii põhjalikku meediapoolset tähelepanu.

Mis juhtub, kui üks inimene haigestub või läheb puhkusele – kuidas on kommenteerimise-monitoorimise graafiku puhul kavandatud asendused?

Kui inimene haigestub või läheb puhkusele, siis ta ei pea oma töökohustusi täitma. Soovitan tutvuda töölepingu seadusega, § 19.

§ 19. Töötaja õigus keelduda töö tegemisest

Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest eelkõige juhul, kui:
1) ta kasutab puhkust;
2) ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustusseaduse tähenduses;
3) ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid;
4) ta osaleb streigis;
5) ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel;
6) tal on muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses ettenähtud põhjus.

Siingi tuleb välja, et 24-tunnine valvekord pole võimalik, sest niigi võimatule 3-tunnisele vahetusele peaks lisanduma siis veel haigestuja 3-tunnine tühik ning tulemusena ei õnnestuks enam muud tööd teha. Et kasvõi teoreetiliselt katta pidev kommenteerimisvalve oleks vajalik tööle võtta arvestatav kogus uusi “spetsialiste” kes professionaalselt istuvad virtuaalmaailmas ning siis oleks Kivirähu kirjeldatud kafkalikud pisisortsid tõeliselt olemas.