Abilinnapea Belobrovtsev: Glebova juhtimine on muutunud tõhusamaks ja tulemuslikumaks, aga hoiame jätkuvalt Tondirabal silma peal

 (56)
Abilinnapea Belobrovtsev: Glebova juhtimine on muutunud tõhusamaks ja tulemuslikumaks, aga hoiame jätkuvalt Tondirabal silma peal
Ekspress Meedia

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev lubas eelmise aasta lõpus, et kui Tondiraba jäähalli juht Jelena Glebova ei saa tööga hakkama, siis lähevad nende teed lahku. Täna kinnitas Belobrovtsev, et Glebova tulemused on paranenud.

Märtsi alguses sai valmis Tondiraba jäähalli järelaudit, mille viis läbi Tallinna sisekontrolöri teenistus. Sellest selgus Belobrovtsevi sõnul, et halli juhtimine on viimastel kuudel selgelt paranenud. Hall on suurendanud omatulusid ja ületanud eelarves kavandatud laekumisi.

Spordikeskus on rakendanud mitmeid meetmeid sisekontrolli süsteemi täiustamiseks. Eelmise auditi järgselt asus spordikeskus koheselt välja toodud puudusi ja vajakajäämisi kõrvaldama ning asjaajamist korrastama.

Nii on asutus tänaseks uuendanud oma strateegiat, struktuuri ja töökorralduse ümberkorraldamise ning personalimuudatustega on asutuse tegevus muutunud läbipaistvamaks. Niisamuti on koostatud uued ametijuhendid ja kehtestatud uued sisemise töökorralduse reeglid, mida järgitakse.

Järelauditi ajal avaldati ostude plaan ning alates 2017. aastast korraldab spordikeskus hankeid ise. Kehtestatud on uus hinnakiri ja muudetud lepinguvorme. Järelauditis tõdetakse, et asutuse töö korraldamisel on teadlikkus õigusaktidest ja heade tavade järgmisest selgelt paranenud, osaletakse vastavatel ülelinnalistel koolitustel ning konsulteeritakse kolleegidega Tallinna spordi- ja noorsooametist, linna valdkondlikest teenistustest ja mujalt.

Seotud lood:

"Mainitud muutuste taga on kindlasti ka asutuse juhi soov ja valmidus kõik eelmises auditis välja toodud probleemid kõrvaldada ning järelaudit näitab, et töö selles suunas käib aktiivselt ja efektiivselt. Praeguse hetkega võib öelda, et Jelena Glebova juhtimine on muutunud tõhusamaks ja tulemuslikumaks, aga me hoiame jätkuvalt silma peal asutuse tööl ja juhtimisstiilil. Tondiraba jäähall peab kindlasti tooma linnale korraliku tulu, see peab olema asutuse juhi kindel prioriteet," kommenteeris Belobrovtsev.

Ta ootas huviga ka Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni järeldusi Tondiraba jäähalli töö kohta.