Abdul Turay peab Suurbritannia EList lahkumise korral lahkuma Tallinna linnavolikogust

 (125)
Abdul Turay
Abdul TurayFoto: Tiit Blaat

Vabariigi valimiskomisjon teatas, et kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, siis peab praegune Tallinna linnavolikogu liige Abdul Turay lahkuma linnavolikogust, sest ta on Briti kodanik.

Kehtiva kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse järgi on kandideerimisõigus Eesti kodanikel ja Euroopa Liidu [teiste liikmesriikide] kodanikel. Seega, kuni Suurbritannia ei ole Euroopa Liidust lahkunud, ei muutu midagi ja Suurbritannia kodanikud võivad kandideerida ning olla volikogu liikmed.

Turay kandideeris Tallinna linnavolikokku 2013. aastal. Selle koosseisu volitused saavad läbi järgmisel sügisel. Kuna ennustatakse, et Suurbritannia lahkumine EList võtab vähemalt kaks aastat, siis jõuab Turay tõenäoliselt praeguse linnavolikogu koosseisu volituste lõpu ära oodata. Ta võib ka kandideerida järgmise aasta valimistel ja valituks osutudes saab ta olla volikogu liige selle hetkeni, kui Ühendkuningriik ei ole enam ELi liige.

Kui Ühendkuningriik on aga EL-ist lahkunud, siis ei vasta Suurbritannia kodanikud enam kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud kandideerimisõiguslikkuse tingimustele.

Kui Suurbritannia kodanik on sel ajal volikogu liige, siis sätestab KOVVS § 17 lg 7, et vabariigi valimiskomisjon esitab riigikohtule protesti valla või linna valimiskomisjoni otsuse tühistamiseks osas, millega registreeriti isik volikogu liikmeks, juhul kui on ilmnenud, et see volikogu liige ei vasta seaduses sätestatud kandideerimisõiguslikkuse nõuetele.

Protesti rahuldamisel tühistab riigikohus mandaadi vastavalt põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadusele.