Aaviksoo üleskutse vallandas haridusprobleemide laviini

 (7)
Aaviksoo üleskutse vallandas haridusprobleemide laviini
Foto: Ilmar Saabas

Regionaalhaigla ümberkujundamine ja noorsootöötajate liiga lühike puhkus on ainult mõned kitsaskohad ja lahendused, mis haridus-, teadus-, keele- ja noortevaldkonna esindajad on oma vastustes haridus- ja teadusministeeriumi pöördumisele esile toonud.

Kuigi minister Jaak Aaviksoo palub oma kirjas valdkondade esindajatele lühidas vormis edastada nende kolm peamist kitsaskohta ning kavandatavad lahendused nende probleemide ületamiseks, on paratamatult eri asutuste ja organisatsioonide vastused olukorra hoolika läbimõtlemise tõttu veninud pikemaks ja ka probleeme seisab nimekirjades kordi rohkem kui ainult kolm, kirjutab Eesti Päevaleht.

Tallinna tehnikaülikooli teadusprorektor Erik Truve on teaduspoliitika valdkonnas juhtinud tähelepanu sellele, et sihtasutus Põhja-Tallinna Regionaalhaigla on otstarbekas ümber kujundada riigi ja TTÜ poolt asutatavaks sihtasutuseks, et suurendada meditsiiniteenuste eksporti ja teadusalast koostööd.„Laias laastus peaks koostöö lähendama asutusi ning võimaldama haigla kogemuste ja statistilise materjali kasutamist teadustööks,” selgitas tehnikaülikooli õppeprorektor Kalle Tammemäe.

Nagu mitmed teised haridusasutused toob ka sihtasutus Noored Kooli oma pöördumises välja, et haridustöötajate palgad on väikesed ning süsteemis on puudujääke. Sihtasutuse hinnangul on väga suuri puudujääke koolijuhtimise kvaliteedis ning kohalikul või riiklikul tasandil tuleks luua koolijuhtide jälgimis- ja toetussüsteem.

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus nimetab suureks mureks noorsootöötajate vähese puhkuse. „Noorsootöös on töötajate voolavus suur ning üks põhjus selleks ongi just töö keerulisus ja pingelisus,” selgitas MTÜ juhatuse esinaine Riina Vaap.

Eesti õdede liit heidab ette, et osa riiklikke koolituslubasid omavaid õdede tööalaseid koolitajaid ei ole kvaliteetsed.

Möödunud nädala seisuga oli oma arvamuse haridus-, teadus-, noorte- või keelepoliitika peamiste kitsaskohtade kohta edastanud 55 organisatsiooni. Ministrile ei olnud vastanud 21 asutust. Koostööpartnerite ja esindusorganisatsioonide ettepanekud on ministeeriumi kinnitusel väga väärtuslikud ning valdkondade kaupa alustatakse täpsemat analüüsi.