Aaviksoo: Tallinna väeosades kehvad lood

 (65)
Jaak Aaviksoo Iraagis
Foto: DELFI

Tallinna garnisoni väeosade jalaväe väljaõppekeskuse Üksik-Vahipataljon ning Lahinguteenindustoetuse Väljaõppekeskusega tutvunud kaitseminister Jaak Aaviksoo sõnul on mõlema külastatud väljaõppekeskuse infrastruktuur täies ulatuses amortiseerunud.

Koos kaitseväe juhataja kindralmajor Ants Laaneotsaga väeosade väljaõppeprotsessi ja infrastruktuuriga tutvunud Aaviksoo sõnul ei saa selline olukord, kus olme- ja väljaõppetingimused jäävad miinimumnormatiividele kõvasti alla, jätkuda. „Samas tuleb öelda, et nende kesiste võimaluste piires läbiviidav tegevus jättis mulle väga hea mulje,“ ütles kaitseminister Delfile saadetud pressiteates.

„Juba lähiajal tuleb langetada täna Tallinnas paiknevate väeosade ümberpaigutamise osas põhimõtteline otsus,“ rõhutas kaitseminister.

Mõlemad külastatud väljaõppekeskused asuvad Tallinna linna sees 90ndate alguses lahkuvalt Nõukogude relvajõududelt ülevõetud territooriumitel.

Üksik-vahipataljon on jalaväe väljaõppekeskus, mis lisaks erinevate allüksuste väljaõpetamisele esindab kaitseväge riiklikel ja sõjaväelistel tseremooniatel. Lahinguteenindustoetuse väljaõppekeskusega on kaitseväe logistikakeskuse allüksus, mis tegeleb kaitseväelaste logistilise väljaõppega, välisoperatsioonide toetusmeeskondade ettevalmistamisega ja kaitseväe tsentraalsete transpordivedude läbiviimisega.