Aaviksoo: NATO huvides ei ole Venemaad isoleerida

 (28)
Aaviksoo: NATO huvides ei ole Venemaad isoleerida
Foto: Andres Putting

Kaitseminister Jaak Aaviksoo sõnul on oluline, et NATO jätkaks Moskvaga dialoogi, sest meie huvides pole Venemaad isoleerida.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo kohtus Eestis visiidil oleva Ühendkuningriigi parlamendi kaitsekomisjoni delegatsiooniga, kohtumise põhiteemadeks olid Gruusia konflikti järelmid ja Venemaa suhted Euroopa Liidu ja NATOga.

„Pärast Vene-Gruusia konflikti on raske rääkida ühistel väärtustel põhinevast partnerlusest, kuna Venemaa tegevus Gruusias oli vastuolus NATO põhiväärtuste, rahvusvahelise õiguse ja käitumisnormidega,“ nentis Aaviksoo.

Aaviksoo märkis ka, et Eesti peab vajalikuks Euroopa Liidu vaatlusmissiooni mandaadi tugevdamist ja pikendamist.

Mõlemad pooled pidasid oluliseks stabiilset ja konstruktiivset suhet Venemaaga „Peame oluliseks, et NATO jätkaks Venemaaga dialoogi, meie huvides ei ole Venemaad isoleerida,“ kinnitas Aaviksoo, lisades samas, et suhete taaselustamine on kahesuunaline protsess.

Rahvusvahelistest operatsioonidest rääkides märkis Aaviksoo edukat koostööd Afganistanis, kus Eesti kaitseväelased teenivad rahvusvahelistes julgeolekujõududes brittide juhitava üksuse koosseisus ning kinnitas koostöö jätkumist samas mahus.