Aasta prokuröriks sai Kadri Väling

 (10)
Kadri Väling
Kadri VälingFoto: Vallo Kruuser

Eile tähistatud prokuratuuri 95. aastapäeval tunnustati aasta prokuröri tiitliga Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kadri Välingut.

Kadri Väling juhib kriminaalmenetlust ja esindab riiklikku süüdistust korruptsioonikuritegudega seotud kriminaalasjades Tallinnas ja Harjumaal.

Harju maakohus mõistis tänavu 30. märtsil Tallinna linnaametniku Ivo Parbuse süüdi korduvas pistise nõudmises ja võtmises, samuti mõisteti süüdi kõik teised selles kriminaalasjas kohtu all olnud isikud. 2. septembril mõistis Harju maakohus pistise võtmises süüdi ka Tallinna linnaametniku Vello Lõugase ning temaga koos pistiseandjatena kaks füüsilist ja kaks juriidilist isikut.

Kadri Välingu juhendamisel menetles Põhja ringkonnaprokuratuur seni esimest süüdimõistva kohtuotsuseni jõudnud erasektori korruptsiooniasja – 23. augustil mõistis Harju maakohus pistise lubamise katses süüdi ühe aktsiaseltsi juhatuse liikme ja ostu-müügijuhi, kes lubasid kaubandusketi ostujuhile pistist.

Riigi peaprokuröri Norman Aasa sõnul on korruptsioonikuritegude menetlemine üks raskematest prokuröritöö lõikudest. „Vastavad kaasused on enamasti õiguslikult keerukad, suurem probleem on aga selles, et sageli peab prokurör selle töö käigus taluma avalikku ebaõiglast kriitikat, millega soovitakse tema tegevuse seaduslikkust kahtluse alla seada. Seetõttu nõuab korruptsioonikuritegude menetlemine prokuröridelt sageli suurt meelekindlust ja selgeid tõekspidamisi, et teha õigeid otsuseid ja nende juurde jääda. Kadri Väling on kahtlemata üks selline prokurör, mida tõestavad ka tema saavutatud kohtuvõidud viimastel aastatel,“ ütles Norman Aas.

Lisaks tunnustas riigi peaprokurör prokuröre, kelle töö tulemused olid 2013. aastal eriti silmapaistvad. Ära märgiti riigiprokuratuuri süüdistusosakonna riigiprokurör Laura Vaik, Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Raul Heido ja prokuröri abi Valdo Gerassimov, Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurörid Anneli Lumiste ja Rainer Amur, Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogan ning Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristine Tamm.

Prokuratuuri aasta ametniku tiitli pälvis Riigiprokuratuuri üldtalituse juhataja Stella Ilves, kes koordineeris prokuratuuri uuele dokumendihaldussüsteemile üleminekut. Tublimate ametnikena tunnustati veel kuut prokuratuuri töötajat.