Aare: Vitsut võttis kodukorra vastaselt uusi liikmeid vastu

 (3)
Juhan Aare
Foto: Jaan Olmaru

Rahvaliidu esimehe Juhan Aare sõnul üritab erakonna peasekretär Lauri Vitsut koos keskbüroo töötajatega püüavad uusi liikmeid registreerida Rahvaliidu põhikirja ja kodukorra vastaselt.

Sel teisipäeval toimus Tartus Rahvaliidu maakonna- ja linnaühenduste esindajate nõupidamine, kus põhiküsimustena arutati Rahvaliidu kongressi ettevalmistamist ja selle päevakorda ning kongressile esitatava uuendatud põhikirja muudatusettepanekuid, teatas Rahvaliidu liige Piret Aavik.

Rahvaliidu esimehe Juhan Aare sõnul jõuti pingelises õhkkonnas toimunud arutelu jooksul siiski ühisele seisukohale, et tulenevalt MTÜ seadusest peaks kongress toimuma selle päevakorra alusel, mille Rahvaliidu volikogu võttis vastu 30. augustil 2010.a. toimunud koosolekul.

"Päevakorra väliste teemadena kerkisid koosolekul korduvalt esile ka erakonna kiiresti süvenev lõhenemine ja paljude maakonnaühenduste rahulolematus Rahvaliidu büroo tegevusega," rääkis Aare.

Tema sõnul on teravat protesti tekitanud Hiiumaa maakonnaühendusega toimuv, kus peasekretär koos keskbüroo töötajatega püüavad uusi liikmeid registreerida Rahvaliidu põhikirja ja kodukorra vastaselt. "Samuti on rahulolematust ja hämmingut tekitanud Tallinna linnaühenduse konverentsi läbiviimine ja juhtorganite valimine," lisas Aare.

Täna toimub Tallinnas Rahvaliidu juhatuse koosolek, kus arutatakse Rahvaliidu volikogu ja kongressi kokkukutsumist, erakonna programmi ja valimisplatvormiga seonduvat ning maakonnaühendustest saabunud avaldusi.