Aare: minu suhtlemist parteikaaslastega blokeeritakse

 (28)
Lauri Vitsut ja Juhan Aare
Foto: Andres Putting

Rahvaliidu esimees Juhan Aare süüdistab taas erakonna pesekretäri Lauri Vitsutit võimuhaaramise katsetes. Samuti väidab Aare, et ei saa erakonnakaaslastega suhelda, sest tema suhtlust kodulehe ja listide vahendusel on juba pikemat aega blokeeritud.

"Rahvaliidu juhatuse tagurlikult meelestatud enamus näitab juba mõnda aega rohelist tuld erakonna põhikirja ja kodukorra rikkumistele," teatas Aare hilisõhtul Delfile saadetud kirjas.

"See on selgelt ilmnenud Rahvaliidu kongressi ettevalmistamise käigus – peasekretär ja teda toetavad aseesimehed ei taha omaks võtta, et õiguspärane kongress saab toimuda üksnes volikogus 30. augustil vastu võetud päevakorra alusel. Praegu välja pakutud päevakord on mingi segumahl 30. augustil ja 20. septembril volikogus vastu võetud otsustest ja seega kehtiva MTÜ seaduse kohaselt õigustühine," väitis Aare.

Aare sõnul on põhikirja ja kodukorra vastane tegevus korduvalt ilmnenud võimuhaaramise katsetes erakonna maakondlikes organisatsioonides. "Järjekordne aktsioon peaks toimuma neljapäeval, 11. novembril Hiiumaal. Peasekretäri poolt on erakonna nädala eelinfosse lülitatud õigustühine Hiiumaa maakonnaühenduse erakorraline konverents. Kehtiva põhikirja kohaselt on konverentsi kokkukutsumise õigus üksnes maakonnaühenduse juhatusel. Erakorralise konverentsi käigus tahetakse olemasolevast maakonna ühenduse juhatusest üle sõita, haarata seal õigustühiselt vormistatud uute liikmete abil võim ning valida kongressile uued delegaadid. Seejuures on eriti tähelepanuväärne, et niisugust aktsiooni toetab oma kirjas Hiiu maakonnaühenduse juhile erakonna aseesimehest riigikogu liige Mai Treial."

"Selgituseks olgu öeldud, et ERL-i põhikirja kohaselt pidid kõik maakonna- ja linnaühenduste konverentsid toimuma kuu aega enne kongressi, seega hiljemalt 20. oktoobril. Pärast seda kuupäeva korraldatud konverentsidel valitud delegaatide mandaadid on õigustühised," rõhutas Rahvaliidu esimees.

"Avaldan kategoorilist protesti seoses erakonna põhikirja ja kodukorra vastaste meetodite rakendamisega peasekretär Lauri Vitsuti ja tema juhitud erakonna büroo poolt. Ma teen seda avalikult meedia kaudu, sest minu võimalused suhelda erakonnakaaslastega kodulehe ja listide vahendusel on juba pikemat aega blokeeritud ja tsenseeritud," lausus Aare.

"Loodan, et 20. novembril toimuv kongress lõpetab erakonnas möllava omavoli, mille eesmärgiks on erakonna juhatuses tekkinud tagurliku grupeeringu võimuhaaramise katsed mis tahes meetoditega," lisas Aare lõpetuseks.

Erakonna esimehena olen kohustatud kaitsma Eestimaa Rahvaliidu põhikirja ja kodukorra kehtivust. Nii kaitseme ühtlasi ka Eesti kui demokraatliku õigusriigi aluspõhimõtteid.