Aare: hoopis Vitsut oleks tulnud välja visata

 (16)
Lauri Vitsut ja Juhan Aare
Foto: Andres Putting

Rahvaliidu esimees Juhan Aare väidab, et erakonna juhatuse eilne otsus, heita parteist välja Uno Silberg ja Piret Aavik, on ebaseaduslik, kuna rikuti protseduurireegleid.

„Rahvaliidu juhatuse tegevus oli 18. novembri koosolekul argpükslik ja põhikirjavastane,“ kuulutas Aare täna pressile saadetud avalduses. „Rahvaliidu kehtiva põhikirja kohaselt otsustab erakonnast liikmete väljaarvamise ning liikmelisuse peatamise juhatus, kuulanud eelnevalt ära aukohtu ja maakonnaühenduse juhatuse arvamuse, samuti on liikmel õigus võtta osa tema isikuga seotud küsimuste otsustamisest.“

Aare sõnul ei olnud aga Silbergile ja Aavikule enne erakorralist koosolekut teatatud, et nende väljaarvamise küsimust hakatakse juhatuses arutama. Samuti polevat asja arutatud aukohtus ega maakonna-ühendustes.

„18. novembril kogunenud juhatuse liikmete eesmärk oli kõrvaldada mõned konkurendid enne 20. novembri kongressi. Kümneaastase staažiga erakonna liige Piret Aavik on üles seatud mitmes maakonnaühenduses aseesimehe kandidaadiks, Harjumaa maakonnaühenduse poolt aga juhatuse liikme kandidaadiks. Endine volikogu esimees Uno Silberg nõudis volikogus põhikirja täitmist ja kongressi kokkukutsumisel seadustest kinnipidamist,“ kirjutas Aare.

Rahvaliidu esimees näeb toimunu taga peasekretär Lauri Vitsuti ja teda toetanud aseesimeeste kätt, kes on tema väitel tekitanud erakonnale korvamatut kahju. "Peasekretär on tegelenud mitu kuud erakonna esimehe laimukampaania organiseerimisega,“ kurtis Aare.

„Korduvalt on ta rikkunud Rahvaliidu põhikirja, jätnud täitmata oma otsesed tööülesanded büroos, juhatuses ja volikogus. Sellele on lisandunud valeinformatsiooni levitamine meedias, raamatupidamisdokumentide varjamine erakonna esimehe ja juhatuse eest, eelarvedistsipliini rikkumised, erakonna liikmete registreerimise korra eiramine. Kui peasekretäri paturegister kokku lugeda, siis erakonnast välja heitmist vääriks arvatavasti Lauri Vitsut ise,“ nendib Juhan Aare.

Raid: juhatuse otsused on vettpidavad

Rahvaliidu pressiesindaja Andres Raid ütles eile BNS-ile, et Rahvaliidu Harju maakonnaühenduse esimehe Uno Silbergi heitis juhatus välja erakonna liikmete maine kahjustamise, oma erakonnakaaslaste avaliku laimamise ja muu erakonda kahjustava tegevuse eest.

Erakonna naisteühenduse Epp endisele esinaisele Piret Aavikule heitis juhatus ette finantsdistsipliini rikkumist, partei maine kahjustamist ja mitmeid teisi tegevusi, mis ei olnud kooskõlas ei erakonna põhikirja ega hea tavaga.

Raidi sõnul on Rahvaliidu juhatus otsuste juriidilises vettpidavuses kindel. "Ettevalmistused otsuste tegemiseks olid juriidilises mõttes väga pädevad. Mingil juhul ei ole tegemist mingite uisapäisa tehtud otsustega," lausus ta.

Rahvaliit valib erakonnale uued juhid laupäeval Tartus toimuval kongressil, kus esimeheks pürgivad enim soositud kandidaatidena Juhan Aare ja Andrus Blok.