9200 inimest õppis EL-i toel eesti keelt

 (4)

Euroopa Liidu PHARE eesti keele õppe programmi raames on viimase kolme aasta jooksul saanud tasuta keeleõpet üle 3000 inimese ning eesti keele õppekulusid on kompenseeritud 6200 inimesele.

Tasuta keeleõpet on kahe aasta jooksul saanud töötud Harjumaal ja Ida-Virumaal ning avaliku teenistuse töötajad nagu meditsiinipersonal, politsei- ja päästeteenistuse töötajad ning vanglaametnikud, teatas BNS-ile EL-i PHARE eesti keele õppeprogrammi projektijuht Hille Hinsberg.

Neljandat aastat jätkuva toetusprojekti Interest raames makstakse pool eesti keele õppeks kulutatud rahast tagasi neile, kes on omandanud parema keeleoskuse ning omavad ka vastava taseme alg-, kesk- või kõrgtaseme tunnistust.

Sellist toetust on Euroopa Liidu vahenditest välja makstud kuue miljoni krooni ulatuses.

Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise võimalikku sihtrühma kuulub 251.000 mitte-eestlast, kes lähema paari aasta jooksul on tulnud või plaanivad naasta tööturule, ei oma eestikeelset haridust ega ametikohal piisavat tasemetunnistust.