2. jalaväebrigaadi ajateenijad jõudsid Kevadtormi õppusealale

 (2)
Kevadtorm
KevadtormFoto: Eero Vabamägi

Täna jõudsid Kevadtormi õppusealadele Õrru, Võnnu ja Moostesse 2. jalaväebrigaadi koosseisus tegutsevad ajateenijatest üksused.

2. jalaväebrigaadi ülema kolonel Eero Rebo sõnul on ajateenijatest üksused maastikule paiknemise lõpetanud, maastikule hajunud ning enda positsioonid maskeerinud. "Rännaku käigus on ajateenijate üksused täitnud ka juba esimesi lahingülesandeid. Võib öelda, et brigaadi üksused on alustanud harjutamist põhilahinguteks," ütles kolonel Eero Rebo.

Paiknemisaladele jõudnud üksused alustavad 4. mail üheksapäevast täiend- ja koostegevusõpet, mille eesmärgiks on ajateenijatest ja reservväelastest allüksuste kokkuharjutamine ning lahinguülesannete täitmiseks valmistumine. Õppelahingud algavad 13. mail, mil vastase rollis olev 1. jalaväebrigaad alustab rünnakut 2. jalaväebrigaadi positsioonidele.

2. jalaväebrigaadi peamisteks manööverüksusteks Kevadtormil on kaks jalaväepataljoni, lisaks kuuluvad 2. jalaväebrigaadi alluvusse pioneeri-, õhutõrje-, suurtükiväe-, tankitõrje- ja luureüksused.

Vastase rollis oleva 1. jalaväebrigaadi koosseisus on nii Hollandi mehhaniseeritud jalaväekompaniiga tugevdatud Eesti, Läti ja Leedu üksustest koosnev Balti pataljon kui ka Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja Saksamaa kompaniisuurused üksused. Leedu on Kevadtormile saatnud kaks kompaniid – lisaks Balti pataljoni koosseisus tegutsevale jalaväekompaniile saatis Leedu Eestisse ajateenijatest jalaväekompanii, mis tegutseb Kalevi jalaväepataljoni alluvuses. Vastase poolel tegutseb ka Poola rühmasuurune jalaväeüksus.

Kevadtormi õppelahingud kestavad 19. maini, Kevadtorm lõpeb osalejate rivistusega Ridali lennuväljal.