17 õpetajat said kehva keeleoskuse eest trahvi

 (51)

Keeleinspektsioon trahvis 17 Jõhvi Vene gümnaasiumi õpetajat, kelle eesti keele tase ei vastanud nõudmistele.

Keeleinspektsiooni järelevalvejuht Leho Klaser ütles, et möödunud nädalal lõpetas keeleinspektsioon juba kolmanda teadmiste kontrolli, teatas Eesti raadio.

Alates 2003. aasta oktoobrist kuni käesoleva aasta märtsini on 39 õpetajast, kellelt nõuti eesti keele oskuse parandamist, eksami vajalikul kesktasemel teinud kaheksa inimest ning algtasemel kolm inimest.

Koolist on lahkunud sel ajavahemikul 12 inimest. Klaseri sõnul lahkusid kõik õpetajad töölt omal soovil, ebapiisava keeleoskuse pärast ei ole kedagi vallandatud.

17 õpetaja suhtes algatati väärteomenetlus, kuna nad ei täitnud inspektorite eelmist ettekirjutust ning jätsid keeleeksamil käimata.

Kümnele õpetajale määrati 100-200 kroonine hoiatustrahv, ülejäänutele 300-1200 kroonine trahv. Neile õpetajatele tehti ka uus ettekirjutus, mille järgi tuleb keeleeksam sooritada järgmise aasta 1. septembriks.