108 vaimulikku tahab abielusid sõlmida

 (15)
toomkirik

Kirikud, koguduste liidud ja üksikkogudused andsid siseministeeriumile tähtajaks üles 108 vaimulikku, kes soovivad hakata detsembrist jõustuva perekonnaseaduse muudatuse järel sõlmima riiklikke abielusid.

Enam taotlusi saabus suurematelt kirikutelt ja koguduste liitudelt, kus on ka koguduste liikmeskond ja vaimulikkond kõige suurem, ütles siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au Postimehele.

Au nimetas Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikut, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu, Eesti Evangeelse Luterlikku Kirikut ning Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liitu ja mõnda üksikkogudust.

Saadud andmete põhjal koostab usuasjade osakond nimekirja maakondade kaupa ja otsustab, missugustes regioonides koolitused läbi viia. Lepitakse kokku lektoritega perekonnaseisuasutustest ning koolituste aeg ja koht tehakse vaimulikele teatavaks.

Abielu ei saa riiklikult registreerida suurt osa vene õigeusklikke ühendav Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, kes on Eestis ametlikus korras registreerimata.

Koolitusele võinuks registreeruda Aleksander Nevski kogudus, kes on kantud registrisse üksikkogudusena. “Praegu nad ei leia vajadust ja vähemalt esimese koolitusringiga ei ühine,” selgitas Au.

Ametnik lisas, et neile ja teistelegi jääb võimalus ühineda hiljem, sest valitsuse määruse projekti järgi hakkab vaimulike koolitus toimuma kaks korda aastas.

“Üsna paljud on praegu äraootaval seisukohal, kuidas see esimene koolitusring läheb,” tõdes Au. Vaimulike koolitus algab septembris õppepäevadega ja lõpeb atesteerimisvestlustega oktoobris.

20. juuni nõupidamisel palus siseministeerium konfessioonide ja Eesti Kirikute Nõukogu esindajatelt esitada 1. augustiks peale abielu registreerimist soovivate vaimulike nimede ka arvamusi niinimetatud vaimulik-ametniku ülesannete täitmisega seotud määruse eelnõu kohta.

Esmaspäevasel nõupidamisel vaieldi viimased üksikasjad läbi ja eelnõu “Abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisuasutuse ülesannete kiriku, koguduse või koguduste liidu vaimulikule üleandmise ning ülesannete täitmise tingimused ja kord” läheb lähipäevil kooskõlastusringile ning seejärel valitsusse.

Õiguse ühitada riikliku ja kirikliku abielu registreerimise saavad vaimulikud alates 1. detsembrist tänu perekonnaseaduse muudatusele.