1. märtsil algab Tallinnas taotluste vastuvõtt elukohajärgse kooli määramiseks


Esimene koolipäev Tallinna  21. Koolis
Foto: Tiit Blaat

Järgmisest teisipäevast, 1. märtsist saavad lapsevanemad esitada taotlusi 2016. aasta septembris elukohajärgsete koolide määramiseks Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele.

Taotlusi saavad kuni 15. märtsini esitada Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Taotluse saab esitada kas eKooli kaudu või paberil. Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus). Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka Tallinna haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist, teatas Raepress.

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Elukohajärgse kooli määramine ei sõltu taotluse esitamise järjekorrast, samaväärsed on kõik 1. kuni 15. märtsini esitatud taotlused olenemata vormist. Seega ei ole vaja tingimata esitada taotlust esimesel päeval, kuid ei tasuks seda jätta ka viimasele. Taotlused vaadatakse läbi pärast 15. märtsi.

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastikuregistri andmed. Taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab olulist teavet kooli määramiseks, sh lapse õppekeel ja õdede-vendade õppimine samas koolis.

Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust tõestava dokumendi. 6-aastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail.

Seotud lood:

Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna haridusameti kodulehelt www.haridus.ee rubriigist „Hetkel oluline > Esimesse klassi 2016“. Kõikide Tallinna koolide kontaktid leiate rubriigist „Kontaktid“. Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud:
E 8.15-18;
T, K, N 8.15-17 ja
R 8.15-16.